Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ringtomania LTD (Mobiapp-games) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Germany i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem: Ringtomania LTD, Flughafenallee, 26 / 6. OG, 28199 Bremen Germany. Ta Polityka prywatności określa, jak gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje osobowe ("PI"), uzyskiwane przez nas od osób i o osobach znajdujących się w Polsce, zarówno online, jak i off-line. Polityka prywatności okreśła praktyki prywatności Mobiapp-games.

Mobiapp-games prowadzi swą działalność za pośrednictwem witryny internetowej www.mobiapp-games.com. Nie gromadzimy świadomie informacji osobowych pochodzących od dzieci w wieku poniżej 18 lat. Gdy dowiemy się o przekazaniu informacji osobowych przez dziecko w wieku poniżej 18 lat, będziemy próbować możliwie jak najszybciej usunąć te informacje.

Mobiapp-games może zmieniać zasady swojej Polityki prywatności. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian sposobu gromadzenia lub wykorzystywania przez nas informacji osobowych (PI) będziemy informować o tych zmianach w Polityce prywatności, podając na początku tekstu Polityki datę, od której zaczną one obowiązywać. Należy zatem okresowo przeglądać ten tekst, by być poinformowanym o naszych aktualnych zasadach polityki i praktykach. Jeśli Mobiapp-games znacząco zmieni swoje praktyki w zakresie gromadzenia lub wykorzystywania informacji osobowych, przekazane przez Ciebie informacje osobowe będą nadal podlegać Polityce obowiązującej w chwili ich zgromadzenia, chyba że powiadomiono Cię o tych zmianach i nie zgłosiłeś co do nich zastrzeżeń. Niniejsza Polityka prywatności jest zarejestrowana na stronie internetowej Mobiapp-games ''Warunki użytkowania" i podlega tym Warunkom.

GROMADZENIE: GROMADZENIE INFORMACJI OSOBOWYCH (PI) PRZEZ MOBIAPP-GAMES

Zasady ogólne. Mobiapp-games gromadzi informacje osobowe (PI) w celu nawiązania lub zacieśnienia relacji z Tobą. Rodzaje informacji osobowych, jakie mogą być gromadzone obejmują Twoje pełne nazwisko, adres e-mail, informacje o rozliczeniach lub numer telefonu komórkowego) oraz inne informacje, o które możesz być od czasu do czasu proszony.

Gromadzimy otrzymywane od Ciebie informacje osobowe, ponieważ przekazujesz je nam dobrowolnie: (1) rejestrując się w naszej witrynie internetowej (naszych witrynach internetowych), by otrzymać pobieralne mobilne zawartości rozrywkowe, takie jak dzwonki, gry, nowości graficzne i inne dane informacyjne (“Do pobrania”) oraz (2) zapisując się ze strony Mobiapp-games "Do pobrania" bez rejestrowania się w Mobiapp-games.com, np. w celu jednorazowego pobrania indywidualnych plików lub poprzez subskrypcje za pośrednictwem SMS-ów na telefon komórkowy, bądź (3) uczestnicząc w działaniach takich, jak loterie promocyjne, konkursy, badania, fora, uzyskane w związku z przekazanymi nam przez Ciebie treściami lub sugestiami, bądź czatami lub biuletynami informacyjnymi (BBS). Możemy też pozyskiwać informacje osobowe od renomowanych stron trzecich i z renomowanych źródeł, w tym z publicznych baz danych.

Cookies to małe pliki z informacjami, umieszczane przez witrynę(-ny) Mobiapp-games na dysku twardym Twojego komputera. W plikach cookie zapamiętywane są informacje o Twoich działaniach w witrynie(-nach) Mobiapp-games, pozwalające Mobiapp-games uprzyjemnić Ci odwiedziny w witrynie(-nach) Mobiapp-games. Np. w plikach cookie może być przechowywane Twoje hasło, co ułatwia logowanie się na wcześniej odwiedzonej stronie, bądź Twoje preferencje i opcje dot. subskrypcji pozwalające indywidualnie dostosować stronę główną. Mobiapp-games używa plików cookie do identyfikacji Twojej przeglądarki, do ustalania, czy zainstalowane zostało przez Ciebie oprogramowanie umożliwiające dostęp do określonych materiałów w naszej witrynie (naszych witrynach), do ustalania ogólnej liczby odwiedzających naszą witrynę (nasze witryny) oraz do rozpoznawania Cię, gdy powrócisz na strony internetowe Mobiapp-games. Informacje o Twoich działaniach w witrynie Mobiapp-games oraz inne informacje o Tobie nie umożliwiające identyfikacji Twojej osoby mogą być też wykorzystywane do ograniczenia napotykanych przez Ciebie online reklam do tych, które wg nas odpowiadają Twoim zainteresowaniom.

Reklamy wyświetlane w witrynie(-nach) Mobiapp-games mogą również zawierać pliki cookie umieszczane przez agencje reklamy internetowej lub reklamodawców. Mobiapp-games nie kontroluje tych plików cookie. Odwiedzający naszą witrynę (nasze witryny) powinni zapoznać się z polityką prywatności reklamodawcy, by sprawdzić czy i jak używa on plików cookie. Więcej informacji o reklamach stron trzecich podano w zamieszczonym poniżej paragrafie "Uwaga".

Mobiapp-games może używać plików cookie itp. narzędzi w celu powiązania korzystania przez Ciebie z naszej witryny internetowej (naszych witryn internetowych) z informacjami osobowymi uzyskanymi od Ciebie lub od renomowanej strony trzeciej. Jeśli np. poprosisz nas o nadesłanie informacji o naszych nowych produktach lub nadchodzących promocjach, cookie i/lub strumień kliknięć z danymi o sposobie korzystania przez Ciebie z witryny internetowej (witryn internetowych) Mobiapp-games może pozwolić nam ograniczyć dostarczane Ci materiały do zagadnień, które na podstawie Twoich wcześniejszych zachowań online i preferencji uznamy za mogące Cię zainteresować. Jakkolwiek, jeśli Mobiapp-games zechce łączyć w ten sposób Twoje informacje osobowe i pliki cookie lub strumienie kliknięć, poprosimy Cię o wyrażenie na to wyraźnej zgody.

Możesz zaprogramować swój komputer tak, by każdorazowo ostrzegał Cię, gdy wysyłany jest plik cookie lub by odrzucał wszystkie pliki cookie. Bez plików cookie możesz jednak nie mieć dostępu do określonych funkcji w witrynie internetowej (witrynach internetowych) Mobiapp-games, np. do strony z opcją subskrypcji.

Ponadto serwisy Mobiapp-games (lub serwery stron trzecich) mogą automatycznie zbierać określone informacje osobowe o odwiedzających witrynę internetową Mobiapp-games do celów obsługi, optymalizacji i zabezpieczania witryny lub do innych prawnie dozwolonych celów. Informacje te mogą obejmować adresy IP odwiedzających, informacje o rodzaju przeglądarki, datę, godzinę i czas trwania odwiedzin witryny oraz informacje o poszczególnych przeglądanych stronach.

UWAGA: MOBIAPP-GAMES POWIADOMI CIĘ O SWOICH PRAKTYKACH GROMADZENIA informacji osobowych (PI)

Gdy będziesz dobrowolnie dostarczać Mobiapp-games informacje osobowe (PI), zapewnimy Ci informowanie Cię o tym, kto gromadzi te informacje, jak i dlaczego zbierane są te informacje oraz o sposobach, w jakie Mobiapp-games będzie wykorzystywać te informacje.

Z chwilą dostarczenia przez Ciebie informacji osobowych (PI) Mobiapp-games powiadomi Cię o opcjach wykorzystywania przez nas dot. Ciebie informacji osobowych, które możesz wybrać, w tym dot. udostępniania ich stronom trzecim lub nie (Patrz poniżej pod "Wybór").

W niniejszej Polityce określono rodzaje innych firm, które mogą chcieć nadsyłać Ci informacje o swoich produktach i usługach i chcą, by w tym celu udostępniano im Twoje informacje osobowe, pod warunkiem że udzieliłeś Mobiapp-games pozwolenia, by to robić (Patrz poniżej pod "Wykorzystywanie").

Czasami zbieramy informacje osobowe dot. klientów "w formacie ręcznym" lub off-line, np. w postaci kartki pocztowej lub formularza subskrypcyjnego. Dokonywanie szczegółowego powiadomienia w tego rodzaju sytuacjach często okazuje się niepraktyczne, zatem zamiast niego klientom wysyłane jest krótkie powiadomienie określające, jak uzyskać od nas pełny tekst tej Polityki i inne istotne informacje.

Mobiapp-games's website(s) may be linked to Internet sites operated by other companies. Some of these third party sites may be co-branded with a Mobiapp-games logo, even though they are not operated or maintained by Mobiapp-games.

Witryna internetowa (witryny internetowe) Mobiapp-games może (mogą) zawierać linki do witryn internetowych administrowanych przez inne firmy. Niektóre z tych witryn podmiotów trzecich mogą także być oznakowane logo firmy Mobiapp-games, nawet jeśli nie są administrowane ani obsługiwane przez Mobiapp-games.

Witryna internetowa (witryny internetowe) Mobiapp-games może (mogą) również zawierać linki do witryn administrowanych przez firmy stowarzyszone z Mobiapp-games (np. firmy należące do Grupy Mobiapp-games). Choć podmioty te należą do Grupy Mobiapp-games, odwiedzający witryny tych stowarzyszonych firm powinni sprawdzać ich odrębne polityki prywatności i praktyki, gdyż pod niektórymi względami mogą one różnić się od niniejszej Polityki

WYBÓR: MOBIAPP-GAMES ZAPEWNIA CI MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA TWOICH informacji osobowych (PI)

Mobiapp-games będzie wykorzystywać dostarczone przez Ciebie informacje osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką. W przypadku, gdy Mobiapp-games uzyska informacje osobowe od strony trzeciej, np. od partnera handlowego, wykorzystywanie przez nas tych informacji podlegać będzie niniejszej Polityce.

WYKORZYSTYWANIE: WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI OSOBOWYCH (PI) PRZEZ MOBIAPP-GAMES

Mobiapp-games będzie wykorzystywać dostarczone przez Ciebie informacje osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką. W przypadku, gdy Mobiapp-games uzyska informacje osobowe od strony trzeciej, np. od partnera handlowego, wykorzystywanie przez nas tych informacji podlegać będzie niniejszej Polityce.

Mobiapp-games może np. wykorzystywać Twoje informacje osobowe (PI) i dane rejestracyjne w celu wysyłania do Ciebie ważnych informacji i powiadomień dot. Twojego konta i usług Mobiapp-games. Ponadto, gdy Mobiapp-games samodzielnie gromadzi pochodzące od Ciebie informacje osobowe związane z Twoimi prośbami o pobranie plików, będziemy dokonywać przetwarzania danych dot. żądanych subskrypcji lub usług, włącznie z realizacją zamówień i przetwarzaniem płatności, jeśli będzie to mieć zastosowanie. W takich wypadkach RD nie będzie udostępniać stronom trzecim informacji dot. Twojej karty kredytowej, za wyjątkiem tych, których Mobiapp-games używa do wykonywania zadań (takich jak realizacja zamówień i przetwarzanie płatności), wymaganych do zrealizowania zakupów dokonanych i próśb o subskrypcje złożonych przez Ciebie za pośrednictwem witryny Mobiapp-games.com.

Pliki do pobrania może dostarczać Ci też podmiot stowarzyszony z Mobiapp-games, gromadząc informacje osobowe (PI) w imieniu Mobiapp-games, gdy zarejestrujesz się w witrynie Mobiapp-games.com lub zapiszesz się za pomocą telefonu komórkowego, by pobierać indywidualne pliki. Podmiot stowarzyszony z Mobiapp-games dostarczy Mobiapp-games informacji osobowych wymaganych do dostarczania Ci plików do pobrania i świadczenia Ci innych usług, o które poprosisz. Podmiot stowarzyszony z Mobiapp-games dostarczy także Twojemu operatorowi sieci telefonii komórkowej informacji wymaganych do przeprowadzania z Tobą rozliczeń za pobranie plików i za inne zakupione przez Ciebie usługi.

Mobiapp-games może także wykorzystywać informacje osobowe (PI) zawarte w zbiorowych, anonimowych formularzach do celów badań.

Mobiapp-games może udostępniać Twoje informacje osobowe (PI) stowarzyszonym z nami firmom. Mobiapp-games może udostępniać Twoje informacje osobowe (PI) reklamodawcom i partnerom handlowym, którzy nie są stowarzyszeni z Mobiapp-games, lecz chcieliby nadsyłać Ci informacje o swoich produktach i usługach, pod warunkiem, że udzieliłeś nam na to pozwolenia. W przypadku zgromadzenia informacji osobowych (PI) zawsze będziesz mieć możliwość poinstruowania nas, by nie udostępniać Twoich informacji osobowych niestowarzyszonym z nami stronom trzecim.

Pracownicy, przedstawiciele handlowi i kontrahenci Mobiapp-games muszą mieć uzasadniony prawnie powód biznesowy, by móc uzyskać dostęp do Twoich informacji osobowych (PI). Mobiapp-games może udostępniać Twoje informacje osobowe kontrahentom lub przedstawicielom handlowym z zewnątrz, którzy pomagają nam zarządzać działaniami z zakresu przetwarzania informacji (np. dot. administrowania loterii promocyjnych, realizacji zamówień, statystycznych analiz), lecz mogą oni wykorzystywać Twoje informacje osobowe wyłącznie do celów świadczenia Mobiapp-games określonej usługi, nie do żadnego innego celu.

Mobiapp-games może również zawierać umowy z firmami z zewnątrz posiadającymi technologie umożliwiające Mobiapp-games dostosowywanie do indywidualnych potrzeb przekazów reklamowych i marketingowych otrzymywanych w witrynie internetowej (witrynach internetowych) Mobiapp-games. Twoje dane nie będące informacjami osobowymi i strumienie kliknięć stanowiące zbiory danych dot. Twoich działań w witrynie(-nach) Mobiapp-games mogą być udostępniane tym firmom W celu dokonania takiego indywidualnego dostosowania. Firmy te nie będą udostępniać Twoich danych żadnym stronom trzecim, ani wykorzystywać ich do żadnego innego celu. Reklamodawcom i partnerom handlowym Mobiapp-games mogą być również udostępniane anonimowe strumienie kliknięć i informacje demograficzne.

Mogą zaistnieć przypadki, w których Mobiapp-games ujawni informacje osobowe (PI), nie dając Ci możliwości wyboru, celem ochrony praw ustawowych Mobiapp-games, innych firm z Grupy Mobiapp-games bądź ich pracowników, przedstawicieli handlowych lub kontrahentów, celem ochrony bezpieczeństwa odwiedzających naszą witrynę internetową (nasze witryny internetowe), celem ochrony przed nadużyciami lub w celach zarządzania ryzykiem, bądź w celu zapewnienia zgodności z prawem lub z trybem postępowania procesowego. Poza tym, jeśli Mobiapp-games sprzeda całość lub część swojego przedsiębiorstwa, bądź dokona sprzedaży lub przeniesienia własności aktywów lub będzie w inny sposób zaangażowana w połączenie przedsiębiorstw lub przeniesienie własności przedsiębiorstwa, w ramach tej transakcji Twoje informacje osobowe (PI) będą mogły zostać przeniesione przez Mobiapp-games na stronę trzecią.

BEZPIECZEŃSTWO: MOBIAPP-GAMES CHRONI BEZPIECZEŃSTWO informacji osobowych (PI)

Firma Mobiapp-games używa uzasadnionych środków administracyjnych, technicznych, personalnych i materialnych w celu zabezpieczenia znajdujących się w jej posiadaniu informacji osobowych przed utratą, kradzieżą i nieuprawnionym wykorzystywaniem, ujawnianiem i modyfikowaniem. Ponadto Mobiapp-games używa uzasadnionych metod upewniania się, czy informacje osobowe są prawidłowe, aktualne i odpowiednio kompletne.

DOSTĘP, ŚRODKI ZARADCZE I KONTAKT: JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO SWOICH INFORMACJI OSOBOWYCH (PI), SKORYGOWAĆ JE LUB USUNĄĆ

Tam, gdzie jest to możliwe odwiedzający witrynę Mobiapp-games mogą przeglądać zarejestrowane przez nas informacje osobowe (PI), których nam dostarczyli. Gdy odwiedzający poinformuje nas, że informacje osobowe są nieuzasadnione, podejmiemy uzasadnione działania, by je skorygować.

Gdy poprosisz Mobiapp-games o zaprzestanie wykorzystywania Twoich informacji osobowych, Mobiapp-games uwzględni tę prośbę, zatrzymując w swoim posiadaniu zarejestrowane informacje osobowe, których posiadanie wymagane jest do zapewnienia zgodności z obowiązującymi federalnymi, stanowymi lub lokalnymi przepisami prawa.

ŚRODKI ZARADCZE I ZGODNOŚĆ: JAK KONTAKTOWAĆ SIĘ Z MOBIAPP-GAMES W SPRAWACH OCHRONY PRYWATNOŚCI.

Jeśli chcesz porozumieć się z Mobiapp-games w sprawie niniejszej Polityki prywatności lub gromadzenia i wykorzystywania Twoich informacji osobowych przez Mobiapp-games, bądź w celu przejrzenia, skorygowania lub usunięcia Twoich informacji osobowych, bądź jeśli nie chcesz otrzymywać od nas w przyszłości żadnych informacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres [email protected]Pracownik naszego Działu obsługi klienta chętnie udzieli Ci pomocy. Można się również z nami kontaktować, pisząc na następujący adres:

 

Ringtomania (Mobiapp-games), Flughafenallee, 26 / 6. OG, 28199 Bremen Germany.