Related image

 

Dobrodošli u MobiappGames Club na www.mobiapp-games.com („veb lokacija“). Molimo pažljivo pročitajte ove Opšte uslove i odredbe („Uslovi“). Imajte na umu da Usluge obuhvaćene ovim ugovorom nećete moći otkazati osim na način opisan u ovim Uslovima nakon što započne pružanje tih Usluga. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima, ne biste trebali nastaviti dalje na ovom veb mestu, sa registracijom ili bilo kojim pokušajem pristupa ili korišćenja Usluga obuhvaćenih ovim Uslovima. U suprotnom se slažete da koristite Usluge pod uslovima navedenim u ovom ugovoru. Možda ćemo morati povremeno da promenimo ove Uslove i sve takve promene će biti preduzete u skladu sa ovim Uslovima. Molimo vas da redovno proveravate ovu veb stranicu jer ćemo vas ovde obaveštavati o svim takvim promenama.

 

1. Opis i vrste usluga

MobiappGames Club („Kompanija“, „Mi“) razvio je čitav niz sadržaja za mobilni zabavni sadržaj koji se mogu preuzeti, on-line i bežični, kao što su, ali bez ograničenja, melodije zvona, igre, pozadine i SMS-usluge (zajednički „ Usluge ') određenim kompatibilnim mobilnim uređajima.

 

Usluge su vam dostupne u skladu sa ovim Uslovima. Usluge će uključivati pristup informacijama, podacima, tekstu, softveru, muzici, zvuku, fotografijama, grafikama, video zapisima, porukama ili drugim materijalima. Usluge nisu namenjene pružanju poreza, računovodstvenih ili pravnih saveta, saveta u vezi sa pogodnošću ili isplativošću bilo kog obezbeđenja ili ulaganja, bilo kakvih zdravstvenih ili medicinskih saveta ili bilo kojih drugih saveta lične ili privatne prirode. Usluge takođe mogu obuhvatati pristup sadržaju i uslugama nezavisnih trećih strana. Nakon pravilne registracije i plaćanja, biće vam dozvoljeno da preuzimate ili na neki drugi način koristite Usluge putem kompatibilnih mobilnih telefona i drugih kompatibilnih uređaja. Kompanija nudi svoje Usluge (a) putem kontinuiranog modela pretplate (b) kao kreditni model u kojem se nudi paket kredita za definisani broj pojedinačnih preuzimanja na osnovu obnovljive (periodične) pretplate i (c) putem jednog -off (single) model kupovine. Nisu svi modeli dostupni u vašoj zemlji. Konkretnije informacije u vezi sa uslugama koje se nude u vašoj zemlji mogu se naći na veb lokaciji. Ako nije izričito naznačeno, nijedna informacija predstavljena u Uslugama ili u vezi sa Uslugama neće se smatrati obavezujućom ponudom kompanije, već kao poziv za naručivanje Usluga. Kompanija će imati pravo da pruža Usluge, kako smatra najboljim, ali će se truditi da Usluge nisu nižeg standarda od datuma kada su ovi Uslovi zaključeni. Podložno vašem pravu na naknadu naknade u skladu sa ovim Uslovima, Kompanija zadržava pravo da privremeno ili trajno izmeni ili ukine Usluge koje su vam pružene. Ako želimo da usluga bude trajno ukinuta, obavestićemo vas o ovoj činjenici.

 

2. Registracija i opšti pristup uslugama

Morate imati najmanje osamnaest godina da biste se pretplatili na bilo koju od Usluga. Ako niste osoba odgovorna za plaćanje računa za mobilni telefon ili Internet ili ste mlađi od osamnaest godina, pre pretplate i / ili učešća u Uslugama pribavite dozvolu platioca računa, roditelja, staratelja i / ili poslodavca. Pretplaćivanjem i / ili učešćem u Uslugama, vi (1) potvrđujete i potvrđujete da ste, tamo gde je potrebno, dobili potrebno odobrenje, saglasnost ili odobrenje od platioca računa, roditelja, staratelja ili poslodavca i (2) prihvatate da imate je ponuđena prilika da pročita i prihvati Uslove pre korišćenja Usluga. Ako se ne slažete; ne koristite Usluge. Kada se registrujete za i / ili koristite Uslugu, potvrđujete i potvrđujete da ste prihvatili ove Uslove i da se pridržavate uslova koji se primenjuju u Vašoj situaciji, kao što je gore navedeno. Slažete se da je svaka osoba koja zahteva takve Usluge vaš agent sa punim ovlašćenjima da deluje u vaše ime u pogledu takvih Usluga. Ako nije izričito navedeno drugačije, bilo koja nova ili dodatna karakteristika koja uvećava ili poboljšava trenutne Usluge, uključujući puštanje novih Usluga, podleže Uslovima.

 

3. Obaveza registracije. Lični podaci

Na vaš zahtev, Kompanija vas može registrovati kao korisnika i omogućiti vam pristup Uslugama dodeljivanjem ličnog korisničkog imena i lozinke. Vi ste jedini odgovorni za održavanje poverljivosti svih mogućih lozinki i naloga. Kompanija će možda morati da promeni korisnička imena dodeljena određenim aspektima svojih Usluga i zadržava pravo na to (bićete obavešteni ako je to potrebno). Da biste garantovali bezbedno korišćenje Usluga, kao i plaćanje odgovarajućih naknada, garantovaćete da su lični podaci (u daljem tekstu „Lični podaci“) navedeni na obrascu za registraciju tačni i kompletan. Ako Kompanija po sopstvenom nahođenju smatra da lični podaci nisu tačni ili potpuni, Kompanija ima pravo da suspenduje ili ukine vaš račun i zadrži trenutnu i buduću upotrebu Usluga ili bilo koje njegove komponente. Odgovorni ste za održavanje tajnosti svih lozinki i / ili naloga koje vam je izdala kompanija i u potpunosti ste odgovorni za sve radnje preduzete u vezi sa upotrebom vaše lozinke ili naloga. Obavezujete se da ćete kontaktirati kompaniju ako primetite ili sumnjate da je neovlašćeno korišćena vaša lozinka ili nalog ili ako sigurnost ili zaštita ličnih podataka više nije zagarantovana iz bilo kog drugog razloga. Kompanija ne može i neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu usled vašeg nepridržavanja ovog odeljka. Kompanija vam može pružiti pristup nekim Uslugama bez vaše registracije kao korisnika, kao što je registracija za Usluge putem vašeg mobilnog telefona. U svakom takvom slučaju vaša identifikacija se zasniva na sredstvima identifikacije koja smatramo prikladnim, poput broja vašeg mobilnog telefona. Slažete se da se takve informacije mogu prikupljati i otkrivati Kompaniji i koristiti u skladu sa odeljkom „Privatnost i obrada podataka“ ovih Uslova.

 

4. Pristup modelu tekuće pretplate

4.1 Tekuća pretplata započinje kada vam Kompanija, na vaš zahtev, omogući pristup uslugama. Pristup Uslugama može se pružiti isporukom informativnih ili zabavnih usluga (npr. Isporukom sadržaja koji se može preuzeti (poput pozadine, melodije zvona ili mobilne igre)), na drugi način omogućavanjem pristupa Uslugama (npr. Vašem mobilnom broju) ili omogućavanjem da preuzmete Usluge (npr. isporukom VAP-Push veze ili veze u tekstualnoj poruci za preuzimanje ili korišćenje Usluga na neki drugi način na veb lokaciji kompanije). Svi ugovori o pretplati ostaju na snazi dok ih vi ili kompanija ne raskinete i / ili ne otkažete u skladu sa ovde navedenim uslovima. Ugovori za Usluge Kompanije i nezavisne treće strane koji su dostupni putem Usluga započinju kada Kompanija ili treća strana prihvate Vašu narudžbinu za iste ili vam pruže Usluge u skladu sa Vašom porudžbinom. Ugovor će ostati na snazi dok ga vi ili kompanija ne raskinete u skladu sa ovde navedenim uslovima.

 

5. Pristup kreditnom modelu

U kreditnom modelu koji nudi Kompanija, paket kredita za određeni broj pojedinačnih preuzimanja obezbeđuje se na osnovu obnovljive pretplate. Kreditni model je trajna pretplata i započinje kada vam kompanija obezbedi paket kredita. Važeće naknade i krediti biće vam saopšteni na veb lokaciji i putem naših usluga. U kreditnom modelu će biti obezbeđen definisan broj kredita koji vam daju pravo da preuzmete, primite i / ili pristupite tom definisanom broju dostupnih preuzimanja. Period pretplate zavisi od vrste ugovora o pretplati koji se nudi u vašoj zemlji. Ugovor o pretplati i period pretplate obnavljaće se svaki period prema potrebi i nova pretplata dospeva za novi period pretplate. Ugovor o pretplati ostaje na snazi sve dok ga vi ili kompanija ne raskinete i / ili ne otkažete u skladu sa ovde navedenim uslovima. Nakon sklapanja vašeg ugovora o pretplati i nakon plaćanja odgovarajuće pretplate za odgovarajući period pretplate, Kompanija će prenijeti paket kredita za preuzimanje na vaš račun. Periodična pretplata dospeva svakog perioda na koji važi vaš pretplatni ugovor, bez obzira na to da li zaista preuzimate bilo koju Uslugu tokom bilo kog određenog perioda pretplate; naknada za periodičnu pretplatu biće isključivo periodično pružanje prava za preuzimanje, primanje i / ili pristup uslugama koje se mogu preuzeti. Broj kredita za preuzimanja smanjiće se stvarnim preuzetim Uslugama. Krediti se ne mogu otkupiti u gotovini, nisu prenosivi i zavise od vrste pretplatničkog ugovora koji ste naručili. Ako ne iskoristite / iskoristite sve svoje kredite u periodu pretplate, neiskorišćeni krediti će (a) biti premešteni u naredni period pretplate i ostaće na vašem računu dok se ne iskoriste / iskoriste ili do isteka ili raskida vašeg pretplatnog ugovora ili, ako pre, (b) ističu svakih 90 dana nakon dodeljivanja. Krediti se mogu koristiti samo za preuzimanje Usluga koje nudi kompanija.

 

6. Pristup jednokratnom (pojedinačnom) modelu kupovine

Model jednokratne (pojedinačne) kupovine uključuje mogućnost odabira bilo koje jednokratne Usluge koju želite da kupite. Mogućnost preuzimanja, primanja i / ili pristupa Uslugama nudi se uz fiksnu naknadu, kako je saopšteno na našoj veb lokaciji ili na neki drugi način. Ne postoji pretplata i nisu uključene ponovljene naknade.

 

7. Naknade

Naknade za Usluge dostupne su na veb lokaciji Kompanije (npr. Pod „F.A.K.“). Periodična naknada će se naplaćivati za svaki period pretplate na koji je sporazum na snazi. Kompaniji ćete platiti Usluge i njihovo korišćenje u skladu sa cenovnicima na snazi u vreme narudžbe. Ako nije drugačije naznačeno, naknade će se obračunavati na vašem računu za bežični telefon ili oduzimati od vašeg stanja. Na vaše korišćenje Usluga mogu se primeniti dodatni porezi i odvojene naknade za SMS poruke / VAP / GPRS / UMTS / propusni opseg. Tamo gde je to moguće, troškovi se mogu platiti i pomoću kredita, kreditnom karticom, bankovnim transferom ili putem korisničkog računa. Različiti načini plaćanja navedeni su tokom postupka naručivanja za Usluge koje ste izabrali. Kompanija takođe može da vam fakturiše troškove trećih lica čije su usluge dostupne putem Usluga ako je to dogovoreno sa pomenutom trećom stranom. Takve naknade naplaćuju se u skladu sa naknadama takvih trećih strana. Sve naknade, uključujući naknade za postojeće ugovore o pretplati, mogu se promeniti na osnovu obaveštenja Kompanije. Kompanija će vam pružiti razumno obaveštenje o takvoj promeni. Ako ne prihvatite nove naknade (koje će se primenjivati samo u perspektivi), možete otkazati pretplatu i / ili račun koji stupa na snagu odmah po prestanku.

 

8. Vaše odgovornosti

Da biste koristili Usluge, morate da imate pretplatu na mobilnu komunikaciju sa provajderom bežičnih usluga koji učestvuje ili na drugi način da imate pristup (mobilnoj) komunikacionoj mreži za koju Kompanija pruža Usluge kao i bilo koje usluge dobavljača bežičnih usluga neophodne za preuzimanje sadržaja i / ili da primate SMS poruke i plaćate bilo koju naknadu za uslugu (dobavljača bežičnih usluga) povezanu sa bilo kojim takvim pristupom. Na vašem mobilnom telefonu morate imati instaliranu internetsku vezu (npr. VAP, GPRS, UMTS). Vaš mobilni telefon mora biti sposoban da prima tekstualne poruke, melodije zvona, mobilne igre, video i / ili grafiku u boji. Pored toga, vaš mobilni telefon mora da ima Internet za preuzimanje melodija zvona, mobilnih igara, video zapisa, grafike u boji ili drugih usluga koje možete preuzeti. Kompanija neće vratiti novac ako preuzmete ili pokušate da preuzmete Usluge na nekompatibilne telefone ili dobavljače bežičnih usluga ili ako vaš mobilni telefon nije omogućen Internetom. Za uputstva potražite veb lokaciju dobavljača usluga bežične veze ili veb lokaciju proizvođača mobilnih telefona. Pored toga, morate obezbediti svu opremu i softver neophodne za povezivanje sa Uslugama. Odgovorni ste za osiguranje da oprema i / ili softver ne ometaju i ne ometaju rad kompanije. Kompanija će imati pravo da odmah prekine vezu sa Uslugama bilo koje opreme ili softvera koji uzrokuju smetnje i da odmah raskine ovaj Ugovor. Usluge su samo za ličnu upotrebu i ne mogu se dodeliti ili preneti na bilo koji drugi broj mobilnog telefona, fizičko ili pravno lice, niti možete bilo kome drugom ili pravnom licu omogućiti pristup vašim uslugama, bilo direktno ili indirektno. Bilo kakvo ponašanje ili aktivnost za koju verujemo da ograničava ili sprečava bilo kog drugog korisnika da pristupi, koristi ili uživa u Uslugama neće biti dozvoljeno. Pristajete da usluge koristite samo u zakonite svrhe.

 

9. Prava intelektualne svojine

Ako ovde nije drugačije naznačeno, sva prava, vlasništvo i interesi nad bilo kojim intelektualnim vlasništvom, vlasničkim pravima ili drugim pravima povezanim sa nematerijalnom imovinom koji se koriste, razvijaju, sadrže, oličavaju ili praktikuju u vezi sa bilo kojom od Usluga ( 'Prava intelektualne svojine kompanije') su u vlasništvu Kompanije ili njenih davalaca licence i vi se slažete da nećete podneti zahtev za interes ili vlasništvo nad bilo kojim od takvih prava intelektualne svojine Kompanije. Kompanija ovime daje, a vi ovime prihvatate, ličnu, ograničenu, neprenosivu, neekskluzivnu, opozivu i nenamenjivu licencu i dozvolu za preuzimanje i korišćenje Usluga na određenom kompatibilnom mobilnom uređaju isključivo za vaše lične, ne- komercijalnu upotrebu. Dalje prihvatate i slažete se da ne smete menjati, iznajmljivati, izdavati u zakup, pozajmljivati, pozajmljivati, pozajmljivati, prodavati, distribuirati, stvarati ili generisati Usluge i / ili prava intelektualne svojine Kompanije, osim u slučaju da vam je Kompanija dala izričita pismena dozvola za to. Potvrđujete da se na vas ne prenosi vlasništvo nad pravima intelektualne svojine kompanije i da ne dobijate nikakva prava, izričita ili podrazumevana, nad Uslugama, osim prava koja su izričito dodeljena u ovim Uslovima. Priznajete da sve marke koje se pojavljuju u uslugama pripadaju Kompaniji ili odgovarajućim vlasnicima takvih marki i zaštićene su domaćim i međunarodnim zakonima o zaštitnim znakovima i autorskim pravima. Svaka upotreba bilo kog žiga koji se pojavljuje tokom Usluga bez izričitog pismenog pristanka Kompanije ili vlasnika žiga, prema potrebi, strogo je zabranjena. MobiappGames Club je zaštitni znak kompanije. Usluge se mogu preuzeti samo jednom i ne smeju se prenositi, prodavati, distribuirati, prikazivati, izvoditi, kopirati, modifikovati ili koristiti na bilo koji način, u celini ili delimično, osim kako je predviđeno ovim Uslovima. Garantujete da ćete koristiti interfejs koji pruža kompanija samo da biste pristupili Uslugama. Slažete se da su nosioci prava, koji licenciraju svoje muzičke i druge sadržaje Kompaniji za upotrebu u Uslugama, u ovom smislu obuhvaćeni obimom zaštite ovog sporazuma i da su sami ovlašćeni da sprovode odredbe ovog sporazuma , koji se direktno odnose na njihov sadržaj. Znate da upotreba muzičkih dela podleže uslovima korišćenja navedenim u nastavku. Ne možete da dozvolite trećem licu da kopira, modifikuje, reprodukuje, prenosi, distribuira ili koristi na bilo koji drugi način muzička dela koja koristite ili primate van granica usko dozvoljenih autorskim pravima. Obavezujete se da ćete odmah obavestiti Kompaniju o svakoj takvoj neovlašćenoj upotrebi. Sva prava koja vam ovim ugovorom nisu izričito dodeljena, pridržava Kompanija i / ili njeni davaoci licence.

 

10. Ugovori o uslugama trećih lica / transakcije sa oglašivačima i / ili sponzorima

Usluge takođe mogu obuhvatati pristup uslugama nezavisnih trećih strana bilo direktno ili putem veza do sajtova kojima upravljaju ta treća lica. Tamo gde je to razumno moguće, Kompanija će navesti Usluge kao sadržaj treće strane. Iako mogu biti kobrendirani sa Kompanijom i stoga uključuju zaštitne znakove Kompanije, ugovori o Uslugama koje pružaju treće strane zaključuju se direktno između vas i treće strane. Takođe možemo da koristimo oglašavače i promotore kako bismo nadoknadili troškove naših usluga. Kao uslov za korišćenje ovih Usluga, slažete se da možemo prikazivati oglase i druge promocije na našoj veb lokaciji i isporučivati oglase i promocije u vezi sa našim uslugama. Takođe se slažete da nećete pokušati da blokirate ili na bilo koji drugi način ometate takve oglase ili promocije. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju da šaljemo reklame putem tekstualnih poruka bez vašeg izričitog pristanka, pa se prethodno navedeno možda neće odnositi na vas. Nećemo deliti vaše Lične podatke sa trećim licima bez vašeg pristanka. Uključivanje bilo kog oglašavanja ili promocije na našoj veb lokaciji ili u našim uslugama ne predstavlja nikakvo odobrenje od strane Kompanije za takav sadržaj, proizvod, uslugu ili kompaniju. Trudimo se da bilo koji oglasi ili promocije budu prikladni za naše korisnike. U svakom trenutku imate pravo da nas zamolite da vas ne kontaktiramo putem direktnog marketinga. Kompanija neće biti stranka niti na bilo koji način odgovorna za bilo koju transakciju u vezi sa uslugama dostupnim od takvih trećih strana ili za bilo koji sadržaj ili informacije predstavljene u vezi sa bilo kojim uslugama trećih lica.

 

11. Privatnost i obrada podataka

Priznajete da Kompanija prikuplja i obrađuje „lične podatke“ (tj. Informacije koje bi mogle da se koriste za kontaktiranje sa vama ili koje ste nam dostavili, kao što su puno ime, poštanska adresa, pol, starost, mišljenja, procene, znanje, broj telefona ili e-adresa) -adresa e-pošte), „finansijske informacije“ (tj. brojevi kreditnih kartica, podaci o bankovnom računu ili lozinke) ili „demografske informacije i informacije o upotrebi“ (tj. informacije koje predate ili koje prikupljamo, koje nisu lični podaci niti finansijske informacije, ali su neophodne za pravilno funkcionisanje i obračun naših Usluga, kao što su datum u vezi sa početkom i krajem i obim vašeg korišćenja Usluga), podložno ostatku ovog paragrafa radi upravljanja ovom veb lokacijom (zajedno nazvanom „Lično Podaci ') i podložno uslovima navedenim u Izjavi o privatnosti koja je sastavni deo ovih Opštih uslova. Kompanija pridaje veliku vrednost privatnosti svojih korisnika; međutim, vaše lične podatke možemo proslediti vašem dobavljaču usluga bežične mreže ili dobavljaču usluga mrežnog prolaza da bismo obezbedili naplatu naknada. Dalje, vaše lične podatke možemo proslediti vladinim agencijama, uključujući, ali ne ograničavajući se na sudove i okružna tužilaštva, radi pravnih postupaka i sprečavanja krivičnih dela. Lični podaci koje prikuplja kompanija mogu se čuvati i obrađivati u Holandiji ili bilo kojoj drugoj zemlji u kojoj kompanija ili njeni agenti održavaju objekte. Korišćenjem usluga pristajete na bilo kakav takav prenos Ličnih podataka izvan vaše zemlje. Vaši lični podaci biće izbrisani najkasnije šest meseci nakon prestanka pretplate. Kompanija može da skladišti vaše lične podatke i posle ovog datuma ako je to potrebno zakonom ili sporazumom. Kompanija će održavati postupke u skladu sa važećim zakonima za pojedince da dobiju pristup svojim Ličnim podacima i, po potrebi i na zahtev, isprave ili izbrišu svoje Lične podatke.

 

12. Izjava o garancijama i ograničenje odgovornosti

Kompanija, njeni direktori, službenici, zaposleni, dobavljači i agenti (’strane dobavljača’) odriču se bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu koja nastane upotrebom usluga. Izričito razumete i slažete se da se Usluge pružaju „onakve kakve jesu“ i „dostupne“ bez ikakvih garancija. Ugovorne strane se izričito odriču u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom svih garancija, bilo izričitih, podrazumevanih, zakonskih ili na bilo koji drugi način, u vezi sa Uslugama, uključujući, bez ograničenja, podrazumevane garancije vlasništva, prodajnosti, podobnosti za određenu namenu i nekršenje vlasničkih prava. Dobavljače se odriču bilo kakvih garancija u vezi sa sigurnošću, pouzdanošću, blagovremenošću i performansama usluga. Dobavljači ne garantuju da će usluge ispuniti vaše zahteve ili da će rad usluga biti neprekinut i bez grešaka. Nijedan savet ili informacija, bilo usmeni ili pismeni, koju ste dobili od nas ili putem naših usluga neće stvoriti garanciju koja ovde nije izričito data. Ne možete se pouzdati u bilo koje takve informacije ili savete. Razumete i slažete se da Usluge, sadržaj, softver i veb lokacije preuzimate i / ili koristite po sopstvenom nahođenju i riziku i da ćete biti jedini odgovorni za bilo kakvu štetu na računarskom sistemu, mobilnom telefonu ili gubitak podataka koji proizilaze iz koristeći Usluge. Osim u jurisdikcijama u kojima su takve odredbe ograničene, saglasni ste da celokupna odgovornost Kompanije prema vama ili bilo kojoj trećoj osobi i ekskluzivni pravni lek vašeg ili bilo koje treće osobe, u zakonu, u kapitalu ili na drugi način, u vezi sa Uslugama koje pruža ovaj ugovor i / ili za bilo kakvo kršenje ovog sporazuma ograničeno je samo na iznos koji ste platili za takve Usluge tokom trajanja ovog sporazuma. Osim u jurisdikcijama u kojima su takve odredbe ograničene, stranke koje pružaju usluge neće biti odgovorne za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne, uzorne, kaznene, treće strane ili posledične posledice (uključujući štetu zbog gubitka poslovne dobiti, prekida poslovanja, gubitka poslovnih informacija). i slično) koji proizilaze iz vaše upotrebe, zloupotrebe ili nemogućnosti korišćenja Usluga, sadržaja, softvera i veb stranice, čak i ako je Kompanija obaveštena o mogućnosti takve štete, do te mere da država ne dozvoljava izuzeće ili Ograničenje odgovornosti kako je ovde izloženo, odgovornost kompanije je ograničena u meri dopuštenoj zakonom u toj zemlji.

 

13. Odšteta

Pristajete da obeštetite i držite kompaniju i njene roditelje, članove, podružnice, pridružene kompanije, dobavljače usluga, dobavljače, agente, davaoce licenci, službenike, direktore, akcionare i zaposlene, neškodljive od bilo kakvih gubitaka, odgovornosti, zahteva, tužbi ili zahteva, uključujući razumne advokate naknade koje je izvršila bilo koja treća strana zbog ili proizašle iz ili u vezi sa (a) vašim korišćenjem Usluga i (b) kršenjem vaših izjava i garancija utvrđenih u ovim Uslovima. Platićete sve troškove, štetu i troškove, uključujući, bez ograničenja, razumne advokatske honorare i troškove koje je Kompanija dosudila ili je na neki drugi način nastala u vezi sa bilo kojim od takvih zahteva, tužbi, radnji, zahteva ili drugog postupka

 

14. Prestanak i otkazivanje usluga

Da biste se pretplatili na Usluge tekstualnom porukom, pošaljite STOP na broj sa kojeg primate tekstualne poruke ili pošaljite e-poštu. U prvoj situaciji raskid stupa na snagu odmah po prijemu zahteva za raskid. U potonjim slučajevima otkazivanje će stupiti na snagu tek u roku od 48 sati od prijema zahteva za raskid. U slučaju da imate više pretplata, „STOP“ će otkazati sve aktivne pretplate. Naplate se mogu i dalje pojavljivati na računu vašeg dobavljača bežičnih usluga sledećeg meseca, jer se naplaćuju naknadno.

 

Slažete se da Kompanija, po sopstvenom nahođenju, može u bilo kom trenutku ukinuti vaše korišćenje Usluga i ukloniti i odbaciti bilo koji sadržaj unutar takvih Usluga, (1) ako Kompanija veruje da ste prekršili ili postupali u suprotnosti sa ovim Uslovima; (2) ako ne platite troškove u roku navedenom u pretplati na mobilni telefon kod vašeg operatora; (3) Operater to izričito traži od kompanije ili (4) bilo koji zakon, propisi, direktive ili vladine mere čine da su sve ili bilo koji deo Usluga nezakoniti ili nepraktični. Slažete se da Kompanija neće biti odgovorna vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakav ukidanje vašeg pristupa Uslugama. Ako otkažete svoj račun ili pretplatu iz bilo kog razloga, Kompanija vam neće vratiti nijednu do danas plaćenu naknadu, osim ako to nije izričito navedeno u bilo kojoj od odredbi ovih Uslova.