Določeni pogoji

Pogoji in navodila za uporabo predplačniške storitve MOBIAPPGAMES

SMS KLUB MOBIAPPGAMES

 

1. Splošne določbe

V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) storitve SMS – MOBIAPPGAMES(v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetje NTH AG, ter organizira in izvaja podjetje MOBIAPPGAMESMOBIAPPGAMES Corporation, Strovolou 77, Nicosia, 2018, Cyprus

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve NTH in navodili ponudnika poti.

Poslana sporočila so sporočila, ki ga uporabnik pošlje na številko 3443.

Povratno sporočilo je sporočilo, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku ali na uporabnikovo sporočilo odgovori.

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel, telekomunikacijske storitve, d. d., Simobil d.d. ter Tušmobil d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.

Uporabnik storitve (v nadaljevanju: uporabnik) je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi Pogoji in je uporabnik omrežja ponudnika poti.

2. Pravila in pogoji uporabe

Klub Storitve "MOBIAPPGAMES" lahko uporabljajo vsi uporabniki Mobitela, Debitela, Simobila, Izimobila in Tušmobila. (Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavljen in podpira WAP protokol).
Ponudnik storitve omogoča vsebine vsem uporabnikom, ki se strinjajo s splošnimi pogoji objavljenimi na

Z uporabo SMS predplačniške storitve "MOBIAPPGAMES", se uporabnik strinja in potrjuje Splošne pogoje uporabe storitve Klub MOBIAPPGAMES, ki so objavljeni na h

2.1 Starost in odgovornost 
Minimalna starost je 18 let z dovoljenjem plačnika računa.

2.2 Pravila obnašanja

Ponudnik storitve Klub MOBIAPPGAMESsi pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Ponudnik storitev ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Uporabnik storitve Klub MOBIAPPGAMES se ob uporabi storitev zaveže, da:

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema Klub MOBIAPPGAMES kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

2.3 Navodila

2.3.1 Članstvo v Klubu MOBIAPPGAMES na številko 3443 (tehnični koraki)

Uporabnik lahko včlanitev v klub SMS zahteva na spletni strani tako, da vnese svojo mobilno številko in potrdi splošne pogoje, ki se nahajajo na spletnem mestu  ter na katere bo pred zahtevanjem opozorjen. Po pravilnem vnosu ter potrditvi splošnih pogojev bo uporabnik na telefonsko številko, katero je vnesel na internetno stran, prejel brezplačno SMS sporočilo s podatki o imenu storitve, ponudnikom storitve, ceno posameznega SMS sporočila, frekvenco SMS sporočil ter naslovom kje se nahajajo splošni pogoji storitve. 
Za potrditev včlanitve oz. sodelovanja je potrebno odgovoriti z SMS sporočilom z vsebino KUPON na številko 3443.
Z odgovorom „KUPON“, ki ga uporabnik pošlje na številko 3443 se včlanitev zaključi in se ponovno potrdijo splošni pogoji storitev.
Z registracijo se uporabnik strinja s splosnimi pogoji objavljenimi na 

V kolikor si uporabnik ne naloži vsebine preko posredovane povezave prejme brezplačno opozorilo, da si ni naložil vsebino in povezavo na stran za pomoč.

Uporabnik znotraj mobilnega kluba prejme dve sporocili SMS na teden, ki sta placljivi (2,49 €) in s tem dobi 5 kreditov za mobilne vsebine na portalu www.wapimo.com.

Z sodelovanjem v SMS klubu, uporabnik dobi tudi priložnost da osvoji nagrado ki je opisana v Pogojih tekmovanja (2.3.5).

2.3.2 Odjava

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi iz mobilnega kluba tako, da poslje sporocilo SMS z vsebino STOP na kratko stevilko 3443. Po poslanem sporocilo prejme brezplacno obvestilo, da je odjavljen iz mobilnega kluba SMS.

2.3.3 INFO

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino "INFO" na samostojno številko 3443. S tem ukazom uporabnik dobi informacijo v katere klube je prijavljen oz. na katere storitve je naročen v sklopu Samostojne številke 3443. 
“Na številki 3443 ste prijavljeni na SMS obvestil/sporocil/informacij/vsebin: Klub MOBIAPPGAMES - odjava STOP; NTH AG., Info: 01 600 1902"

2.3.4 POMOČ

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino "POMOC" na samostojno številko 3443. S tem ukazom uporabnik dobi povratno brezplačno SMS sporočilo ponudnika storitve 
Ponudnik: NTH AG 
e-posta: support(at)mobiapp-games.com
Reklamacijska in kontaktna št: 01 600 1902
Delavnik: 9:00 do 17:00" 

2.3.5 Pogoji tekmovanja

V promociji lahko sodelujejo državljani  Slovenije.

Zmagovalec bo izbran vsaki mesec. Zmagovalec bo obveščen po telefonu ali SMS. Udeleženci promocije imajo možnost zadeti iPhone ali druge nagrade na izbranem spletnem mestu. Posamezen udeleženec lahko pri tej promociji prejme samo eno nagrado.

Zaposlenim v »podjetju«, podružnicah ali podjetjih, povezanih s promocijo, in njihovim ožjim družinskim članom sodelovanje v promociji ni dovoljeno.

Udeleženci, ki vnesejo lažne podatke in samodejno ali mehansko izpolnjeni spletni obrazci, bodo zavrnjeni. »Podjetje« si pridržuje pravico do zavračanja udeležencev v primeru upravičenega razloga. Prejemnik nagrade bo izbran z naključnim žrebanjem. Nazivi omenjenih nagrad so registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. Ti lastniki niso ne sponzorji ne partnerji te promocije.

»Podjetje« si pridržuje pravico do ponujanja alternativnih nagrad kot nadomestilo za katero koli nagrado v celoti ali samo deloma, v razumnih okvirih, kadar oglaševane nagrade ni mogoče zagotoviti. Vrednost nadomestne nagrade bo enaka ali višja. Nagrada mora biti sprejeta kot je ponujena in je ni mogoče prenesti ali razdeliti.

 

3. Plačilo storitev

Storitve Klub MOBIAPPGAMES so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati storitev, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti. 
 
Ponudnik poti obračunava uporabnino storitev za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev »zabavne in informativne storitve«'

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Mobitelovi, Simobilovi in Tušmobilovi splošni pogoji poslovanja.

3.1 Cenik 
Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Za uporabnika so plačljivi naslednji povratni SMS-i.

Za uporabnika so brezplačni naslednji povratni SMS-i

Na vašem mesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanih SMS sporočil.

Spodnji cenik je splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnih pogojih posamezne storitve. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti. 

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki Mobitel GSM/ Mobiuporabniki/ Debitelovi naročniki/ Izimobilovi naročniki: 

Ime SMS storitve

Uporaba storitve

Opis dogodka

Ime MT SMS na izpisu pogovorov

Cena v EUR z DDV

NTH

Samostojna številka

sistemsko sporočilo

sistemsko sporočilo

0

NTH

Samostojna številka

Plačljivo sporočilo

NTH NA 7

2,49

 

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki Simobil/ Tušmobil GSM: 2,49 EUR z DDV

 4. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik storitve se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Ponudniki storitev, sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov.

5. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

6. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba

Uporaba storitve

Telefon

01 600 1902

E - mail

support(at)mobiapp-games.com

Delovni čas reševanja reklamacij

Pon – petka med 9h –  17h

 

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

7. Kršitve 
Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

8. Splošno  
Prenos sporočil poteka preko omrežja Mobitel GSM/UMTS, Simobil GSM in Tušmobil GSM/UMTS.

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.