Related image

1. Odgovorno telo i službenika za zaštitu podataka predstavlja rukovodstvo kompanije Mamtic Innovations Limited, 4 Charalambou Pettemerides Str, 2042 Strovolos. Odeljenje za zaštitu podataka može se dobiti e-poštom na [email protected]

 

2. Šta su lični podaci i odakle ih dobijamo

„Lični podaci“ su sve informacije koje se odnose na identifikovano ili utvrdivo fizičko lice (u daljem tekstu „dotično lice“); fizičko lice se može identifikovati ako se može direktno ili indirektno identifikovati, posebno dodeljivanjem identifikaciji, kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežna identifikacija ili jedna ili više specifičnih karakteristika koje predstavljaju izraz fizičkog, fiziološkog, genetskog, psihološkog, ekonomskog, kulturnog ili socijalnog identiteta ovog fizičkog lica.

 

a) Podaci nastali prilikom posete veb lokaciji

Naše veb stranice u principu možete pregledati bez unošenja bilo kakvih ličnih podataka. Po pravilu čuvamo samo veb lokaciju sa koje ste pristupili našoj veb lokaciji, ime vašeg dobavljača internet usluga, koje veb lokacije ste posetili u okviru naše veb stranice i datum i trajanje vaše posete. Da bi se to postiglo, male datoteke (poznate kao kolačići) čuvaju se u memoriji računara tokom vaše posete. To su ono što je poznato kao privremeni kolačići (za više informacija o trajnim kolačićima pogledajte odeljak 10 dole). Relevantni podaci se čuvaju na serverima našeg dobavljača usluga LeaseVeb Global B.V.Luttenbergveg 8, 1101 EC Amsterdam, Holandija. Kolačići sesije automatski se brišu čim zatvorite prozor pregledača. Kolačiće sesije koristimo za kreiranje onoga što je poznato kao ID sesije u interne statističke svrhe. Dobijeni podaci su u potpunosti anonimni, tako da nema šanse da budete identifikovani kao osoba. Vaša IP adresa i vremenska oznaka čuvaju se iz bezbednosnih razloga i koriste samo u interne svrhe. IP adresa je identifikacija povezana sa mašinom koja omogućava donošenje zaključka o računaru koji se koristi za pristup Internetu ili Internet mrežnom prolazu koji se koristi u vreme mrežnog upita. Pojam vremenska oznaka označava vrednost u definisanom formatu koja dodeljuje vreme događaju (kao što je slanje ili primanje poruke ili promena podataka ili slično). Svrha vremenskog žiga je da ljudima ili računarima stavi do znanja koji su se događaji dogodili.

 

b) Lični podaci koje nam šaljete u obliku

Vaše lične podatke dobijamo kada ih unesete u obrazac za registraciju ili kontakt na našoj veb stranici, čime se registrujete za usluge sa dodatom vrednošću / informacije i usluge multimedijalnih usluga. Podaci koji se prikupljaju zavise od toga koja usluga vas zanima.

 

Ako na odgovarajućem obrascu nije drugačije navedeno, prikupljaju se i čuvaju sledeći podaci:

- vaše puno i tačno ime,

- Vaša email adresa,

- vaša puna i tačna poštanska adresa,

- tvoj telefonski broj,

- Vaš datum rođenja,

- vaš geografski položaj (država),

 

Ako ste pri registraciji dali saglasnost za oglašavanje, takođe ćemo čuvati vaše podatke o registraciji (datum i vreme izjave o saglasnosti, IP adresa, detalji vašeg pregledača i operativnog sistema, uređaja).

 

c) Lični podaci koje nam šaljete ukazujući na vaše interesovanje

Jednom kada se registrujete za usluge sa dodatom vrednošću / informacije i multimedijalne usluge, možda ćemo vam postaviti dodatna pitanja na koja možete odgovoriti (ali ne morate da odgovorite). Ova pitanja postavljaju pitanja o opštim preferencijama i interesima (npr. Industrija). Ako odgovorite na ova pitanja, mi ćemo ih i sačuvati, tako da ćemo mi i naši sponzori moći da vam pošaljemo oglase koji odgovaraju vašim interesovanjima. Podaci se, međutim, čuvaju i prosleđuju sponzorima samo ako ste dali saglasnost za oglašavanje.

 

3. Svrhe u koje koristimo vaše lične podatke

Prema GDPR-u, Saveznom zakonu o zaštiti podataka i drugim zakonima koji regulišu zaštitu podataka, vaše lične podatke možemo obrađivati samo uz vaš zakonski pristanak.

 

a) Obrada radi ispunjavanja ugovornih obaveza (član 6 stav 1 b) GDPR)

Vaše lične podatke primarno koristimo i prikupljamo za pokretanje usluga / informacija i multimedijalnih usluga sa dodatom vrednošću.

 

Međutim, neki vaši podaci se takođe prikupljaju u reklamne svrhe:

ako učestvujete u uslugama / informacijama i multimedijalnim uslugama sa dodatom vrednošću (koje se finansiraju od oglašavanja) putem onlajn obrasca i istovremeno date saglasnost za oglašavanje, predmet zaključenog ugovora o uslugama / informacijama i multimediji sa dodatom vrednošću takođe uključuje prenos podataka u promotivne svrhe. U ovom slučaju, vaše ugovorno razmatranje je davanje saglasnosti za oglašavanje koje omogućava nama i našim sponzorima da obezbedimo oglašavanje u pomenutim oblastima (oglašavanje putem pošte, e-pošte i telefona). Iz tog razloga, podaci se čuvaju u skladu sa članom 6 1 b) GDPR-a i koristimo ih u reklamne svrhe. Podaci se zatim prosleđuju sponzorima kako bi obezbedili oglašavanje u pomenutim oblastima. Ako raskinete ugovor o uslugama / informacijama i multimediji sa dodatom vrednošću, uzdržaćemo se da i dalje koristimo ove podatke u reklamne svrhe.

 

Ako zaključite ugovor o uslugama / informacijama i multimediji sa dodatom vrednošću bez obaveze davanja saglasnosti za oglašavanje, gore navedena upotreba podataka u reklamne svrhe se neće primenjivati.

 

b) Obrada na osnovu vašeg pristanka (član 6 stav 1 a) GDPR

Takođe obrađujemo vaše podatke na osnovu saglasnosti za oglašavanje ako nam date saglasnost prilikom registracije za pružanje usluga sa dodatom vrednošću / informacija i multimedijalnih usluga. U ovom slučaju podatke koristimo sami u reklamne svrhe i prosleđujemo ih našim sponzorima u okviru saglasnosti koju ste dali.

 

c) Obrada radi zaštite legitimnih interesa (član 6 stav 1 1 f) GDPR-a)

Ako odgovorite na pitanja nakon / tokom registracije za usluge sa dodatom vrednošću / informacije i multimedijalne usluge koje se ne odnose na određeni proizvod, čuvaćemo vaše odgovore sa vašim ličnim podacima kako bismo osigurali ciljano oglašavanje. U slučaju odgovora koji se odnose na određeni proizvod, prosledićemo vaš odgovor relevantnoj kompaniji.

 

d) Obrada na osnovu zakonskih zahteva (član 6 stav 1 c) GDPR)

Na kraju, obrađujemo vaše podatke kako bismo ispunili naše fiskalno i komercijalno računovodstvo i obaveze vođenja evidencije.

 

4. Ko prima vaše podatke i kada se šalju u treće zemlje

U sledećim podtačkama objašnjavamo kome šaljemo vaše podatke i kada ih šaljemo u takozvane treće zemlje. Treće zemlje su zemlje van evropskog ekonomskog prostora. Vaše podatke obrađujemo interno u nekoliko odeljenja. Podatke prvenstveno šaljemo spoljnim dobavljačima usluga, jer neke usluge ne pružamo sami ili ih ne možemo razumno pružiti sami. Imamo eksterne dobavljače usluga koje koristimo za svu našu obradu podataka i spoljne dobavljače usluga koji primaju podatke samo ako vi posebno odlučite da se ti podaci šalju.

 

a) Interni primaoci i opšti spoljni pružaoci usluga Interno, svi odjeli kojima su potrebni podaci u gore pomenute svrhe imaju pristup vašim podacima.

 

Validacija podataka

Slanje biltena

Za obradu podataka u ove svrhe koristimo i spoljne dobavljače usluga.

Organizacija datuma

 

Ako ne želite da se vaši podaci obrađuju na ovaj ili bilo koji drugi način, možete opozvati saglasnost za to putem e-pošte na adresu [email protected]

 

b) Prenošenje na naše sponzore ili dobavljače određenih ponuda proizvoda

Ako ste izjavili da pristajete da primate reklame od naših sponzora / trećih lica prilikom registracije za usluge sa dodatom vrednošću / informacije i multimedijalne usluge, možemo proslediti vaše podatke tim sponzorima. Podaci se međutim neće prosleđivati svim sponzorima. Umesto toga, izabraćemo kompanije kojima šaljemo podatke. Međutim, nastavićemo da prenosimo podatke našim sponzorima nakon što je povučen pristanak za oglašavanje, ako je to neophodno radi pružanja dokaza o pristanku koji je dat u prošlosti.

Vaši podaci će se proslediti i kompanijama za čije ste proizvode pokazali određeni interes nakon završetka registracije.

 

5. Period za koji će se vaši podaci čuvati

Period tokom kojeg će se vaši podaci čuvati zavisi od pravnog principa obrade podataka:

podaci koje primamo samo za pružanje usluga sa dodatom vrednošću / informacija i multimedijalnih usluga biće izbrisani najkasnije tri meseca nakon što je usluga završena. Smatra se da su usluge / informacije i multimedija sa dodatom vrednošću završene kada ste prekinuli pretplatu slanjem relevantnih informacija putem telefona ili e-pošte.

Podaci koje smo dobili u promotivne svrhe biće izbrisani deset godina nakon što prestane da važi razlog za čuvanje podataka. Ako nam date saglasnost za oglašavanje, izbrisaćemo vaše podatke deset godina nakon opoziva ili konačne upotrebe vaših podataka. Dugo skladištenje ove vrste je neophodno, jer još uvek moramo da pružimo dokaze da je promotivna upotreba od nas ili naših partnera bila pravno prihvatljiva čak i nakon što je dozvola opozvana. Ako je saglasnost opozvana pre nego što su podaci korišćeni u reklamne svrhe, podaci će se izbrisati u roku od mesec dana od opoziva saglasnosti.

 

6. Vaša prava kao nosioca podataka i vaše opozivanje saglasnosti

Opšta uredba o zaštiti podataka vam garantuje određena prava koja možete nad nama ostvariti. Imate pravo:

 

- da zatražite od nas potvrdu da li se lični podaci koji se odnose na vas obrađuju i ako jesu, posebne okolnosti obrade podataka (član 15. GDPR-a: pravo pristupa subjekta podataka),

 

- da zatražimo da odmah ispravimo netačne lične podatke koji se tiču vas. Uzimajući u obzir svrhu obrade, takođe imate pravo da zahtevate popunjavanje nepotpunih ličnih podataka, uključujući i dodatnu deklaraciju (član 16 GDPR: pravo na ispravku),

 

- da zatražimo da odmah izbrišemo lične podatke koji se tiču vas (član 17. GDPR-a: pravo brisanja),

 

- da zatražimo da ograničimo obradu (član 18 GDPR: pravo na ograničenje obrade),

 

- u slučaju obrade zasnovane na pristanku ili radi izvršenja ugovora, da primite lične podatke koji se odnose na vas koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da ih nesmetano prosledite drugom odgovornom licu od nas ili da ove podatke prenesemo direktno drugoj odgovornoj osobi kada je to tehnički izvodljivo (član 20. GDPR-a: pravo na prenosivost podataka),

 

- da se u bilo kom trenutku, iz razloga koji se odnose na vašu situaciju, usprotive obradi ličnih podataka koja je neophodna za obavljanje zadatka u javnom interesu ili vršenje službene vlasti (član 21. GDPR: pravo na prigovor) ,

 

- da u bilo kom trenutku podnesu žalbu nadzornom organu, posebno u državi članici njihovog uobičajenog prebivališta, na njihovom radnom mestu ili u mestu navodnog kršenja, ako smatrate da obrada ličnih podataka koji se tiču vas krši zakona (član 77. GDPR u kombinaciji sa članom 19. Saveznog zakona o zaštiti podataka: pravo na ulaganje žalbe nadzornom organu).

 

Ako ste nam dali saglasnost, na kraju imate pravo da opozovete svoju saglasnost u bilo kom trenutku. U ovom slučaju, sva obrada podataka koju smo izvršili do trenutka kada ste opozvali saglasnost ostaje legalna. U tu svrhu možete jednostavno kliknuti na vezu u svakoj e-pošti i odjaviti se sa usluge e-pošte ili poslati e-poštu na [email protected] Nakon što opozovete saglasnost, više nećemo koristiti podatke koje ste naveli u reklamne svrhe. Takođe nećemo prosleđivati vaše podatke trećim licima u reklamne svrhe.

 

7. Vaša obaveza da pružite lične podatke

Nemate ugovornu ili zakonsku obavezu da učestvujete u usluzi. Ako se, međutim, odlučite da se registrujete na mreži i zaključite ugovor o uslugama / informacijama i multimediji sa dodatom vrednošću, dužni ste da nam date saglasnost i za oglašavanje. Međutim, možete učestvovati u usluzi bez davanja saglasnosti za oglašavanje slanjem e-pošte na [email protected] ili razglednice. Podaci o učesnicima moraju se dati za pružanje usluga sa dodatom vrednošću / informacija i multimedijalnih usluga (sa ili bez pristanka za oglašavanje).

 

8. Postojanje automatizovanog odlučivanja (uključujući profilisanje)

Koristimo automatizovano odlučivanje da bismo vam slali ciljane oglase ako ste nam odobrili oglašavanje. Takođe procenjujemo odgovore koje ste pružili tokom registracije za usluge sa dodatom vrednošću / informacije i multimedijalne usluge.

 

9. Bezbednost

Koristimo tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bismo osigurali da su vaši lični podaci zaštićeni od gubitka, netačnih modifikacija i neovlašćenog pristupa trećih lica. U svakom slučaju, s naše strane samo ovlašćene osobe imaju pristup vašim ličnim podacima i imaju ih samo u meri u kojoj je to potrebno za gore navedene svrhe. Mere bezbednosti se neprestano prilagođavaju poboljšanjima tehničkih mogućnosti.

 

10. Do koje internetske obrade podataka dolazi

a) Kolačići

Na našim veb lokacijama koristimo ono što je poznato kao kolačići. To su male datoteke koje se čuvaju na vašem tvrdom disku i putem kojih nam se šalju određene informacije. Ove informacije uključuju naročito prijavu (vašu posetu), datum i vreme posete nama, broj kolačića i URL veb stranice sa koje ste došli na našu veb stranicu. Relevantni podaci se čuvaju na serverima našeg dobavljača usluga.

Upotreba kolačića u početku nam omogućava da vas prepoznamo. Kolačiće takođe možemo koristiti za prilagođavanje naše veb stranice vašim individualnim potrebama na optimalan način. Takođe koristimo kolačiće za beleženje statističke učestalosti kojom se pristupa različitim stranicama naše veb stranice i opšte navigacije.

 

Ako, međutim, želite da sprečite upotrebu kolačića, možete pomoću pregledača da sprečite prihvatanje i čuvanje novih kolačića. I dalje možete koristiti našu veb stranicu ako to učinite, ali možda postoji ograničenje u obimu usluge. Da biste saznali kako ovo funkcioniše u pregledaču koji koristite, koristite funkciju pomoći u svom pregledaču ili kontaktirajte proizvođača. Međutim, preporučujemo da kolačiće ostavite uključenima, jer je to jedini način na koji možemo pružiti visok nivo udobnosti korisnika koji uvek težimo da postignemo.

 

b) Facebook Pikel

Na našim veb lokacijama koristimo Facebook Pikel kompanije Facebook Ireland Limited, trg 4 Grand Canal, Dublin 2, Ireland. Nudi nekoliko funkcija, a mi koristimo funkciju Prilagođena publika. To znači da će se, ako imate Facebook korisnički račun, naš oglas ciljno prikazivati na Facebook-u. Da bi to uradio, Facebook Pikel stvara direktnu vezu između naše veb stranice i Facebook servera. Podaci o vašoj upotrebi šalju se Facebook-u radi analize i marketinga. Ako imate Facebook nalog, ovi podaci se mogu pripisati vama. Praćenje znači da pod određenim okolnostima vaše Facebook aktivnosti može pratiti nekoliko veb lokacija. Mi nemamo uticaj na bilo kakvu obradu ličnih podataka, jer je ovo isključiva odgovornost Facebook-a. Više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka putem Facebooka možete pronaći u Facebook obaveštenju o zaštiti podataka na https: // vvv.facebook.com/polici.php. Ako želite da odbijete saglasnost za upotrebu prilagođene publike na veb lokaciji Facebook, možete da promenite odgovarajuća podešavanja na svom Facebook korisničkom nalogu na:

https://vvv.facebook.com/ads/vebsite_custom_audiences/.

 

c) Google Analitics

Ova veb lokacija koristi uslugu veb analize Google Analitics i uslugu Google Remarketing, obe koje pruža Google Inc. („Google“). Kroz uslugu Google ponovnog marketinga, korisnici koji su već posetili naše veb lokacije i usluge na mreži i pokazali interesovanje za ono što nudimo ponovo će se apelovati putem ciljanog oglašavanja na veb lokacijama Google partnerske mreže. Oglašavanje se prekriva pomoću kolačića. Tekstualne datoteke se mogu koristiti za analizu ponašanja korisnika prilikom posete veb lokaciji, a zatim daju ciljane preporuke za proizvode i daju oglase na osnovu interesa. Google analitika takođe koristi kolačiće. Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove stranice (uključujući vašu IP adresu) obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. Naravno, koristimo Google analitiku sa funkcijom anonimizeIP, tako da je vaša IP adresa apsolutno anonimizirana maskiranjem.

 

Google će koristiti informacije za procenu korišćenja veb stranice kako bi stvorio izveštaje o aktivnostima na veb lokaciji za vlasnika veb stranice kako bi pružio dodatne usluge povezane sa upotrebom veb lokacije i upotrebom interneta. Google takođe može da prenese ove informacije trećim licima ako to zakon zahteva ili ako treće strane obrađuju ove podatke u ime Google-a. Nezavisni dobavljači, uključujući Google, koriste informacije sačuvane u kolačićima kao deo usluge Google ponovnog oglašavanja za prikazivanje oglasa na drugim veb lokacijama na osnovu prethodnih poseta korisnika toj veb lokaciji. Google ni u kom slučaju neće povezati vašu IP adresu sa drugim podacima koje poseduje Google, čak i ako je maskirana.

 

Instalaciju kolačića možete sprečiti promenom odgovarajućih podešavanja na softveru pregledača ili instaliranjem dodatka za pregledač (može im se pristupiti preko https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?); međutim, želimo da primetimo da ako to učinite, možda nećete moći u potpunosti da koristite sve funkcije ove veb stranice. Korišćenjem ove veb stranice pristajete na obradu podataka koje je Google prikupio o vama na način opisan i u gore pomenutu svrhu.