adeni Zadenite paket KUPON- pogoji

1. Pokrovitelj tekmovanja ‘Zadenite Zadeni paket KUPON je podjetje MobiAppGames Corporation MobiAppGames Corporation,Strovolou 77, Nicosia, 2018, Cyprus. Tekmovanje Zadenite Zadenite paket KUPON je namenjeno promociji naročnine na zabavne melodije, ki jo nudi MobiAppGames . Center za pomoč: e-pošto

2. Z vstopom v to tekmovanje in s strinjanjem s pogoji potrjujete, da ste jih prebrali in razumete, da vas zavezujejo.

3. Sodelovati smejo samo državljani Republike Slovenije, ki so ali (1) dopolnili 16 let in/ali imajo privolitev (enega od) staršev, da lahko vstopijo v to tekmovanje, ter se strinjajo z in so vezani na te pogoje. Sodelovanje je mogoče do [DYNAMIC DATE] do 23:59. Za sodelovanje pri promociji ne bodo zaračunani nobeni dodatni stroški. En vnos na osebo. Za naročniško storitev veljajo običajni pogoji, vključno z, med drugim, Splošni pogojiDoločeni pogoji, in Politika zasebnosti.

4. Nagrajenec tekmovanja bo določen z žrebom. Žrebanje za dobitnika nagrade bo potekalo 30 (trideset) dni po zaključnem datumu promocijskega obdobja. Nagrada bo podeljena v roku 3 mesecev od dneva zaključka promocije. Nagrajenci bodo obveščeni prek SMS sporočila na njihovo telefonsko številko ali prek e-pošte. Če nagrajenec ne odgovori na to SMS sporočilo ali e-pošto v roku 2 (dveh) tednov, bo prejel opomnik. Če nagrajenec na ta opomnik ne odgovori v roku dodatnih 2 (dveh) tednov, ni več upravičen do nagrade. MobiAppGames  si pridržuje pravico, da nagrado z žrebom dodeli drugemu sodelujočemu.

V primeru, da nagrada vključuje potovanje ali nočitev, vse morebitne potne stroške ali zavarovanje morebitnega preklica, žepnino in stroške za hrano, pijačo in osvežilne napitke nosi nagrajenec, razen če je izrecno navedeno drugače. Datum odhoda bo določen po dogovoru s stranko, ki nagrado omogoči. V primeru, da nagrada vključuje potovanje in nočitev v tujini, kjer potrebujete veljaven potni list ali osebni dokument, mora nagrajenec imeti veljaven potni list ali osebni dokument, v nasprotnem primeru bo nagrada preklicana.

V primeru, da nagrada vsebuje vstopnice za koncerte, festivale, filme, športna tekmovanja ali podobno ali kakršen koli dogodek, za katerega je potrebna vstopnica, nagrajenec v primeru preklica takega dogodka ne more zahtevati nikakršne odškodnine, škode, povračila denarja ali podobno.

5. Nagrada tekmovanja in vrednost so sledeče: Zadenite paket KUPON , priporočena prodajna vrednost 2500 Podarjen bo samo en Zadenite paket KUPON. MobiAppGames  si pridržuje pravico, da na naslovu, določenem za podelitev nagrade, od nagrajenca zahteva dokazilo o istovetnosti, starosti in državljanstvu. Identifikacija, za katero se šteje, da je ustrezna za preverjanje, je v presoji MobiAppGames .

6. Določitev nagrajenca tega tekmovanja Zadenite paket KUPON je dokončna, pritožba ni mogoča. Nagrade niso prenosljive. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino. Pogoj prevzema nagrade je, da bo morda moral nagrajenec podpisati pravni dokument o izročitvi v obliki, ki jo določi MobiAppGames in je v njegovi presoji.

7. Nagrajenci so obveščeni, da prejem nagrade pomeni tudi plačilo davka, zato jim svetujemo, da si pred prevzemom nagrade zagotovijo neodvisno davčno svetovanje.

8. Na zahtevo bosta na voljo ime in država nagrajenca.

9. Če iz kakršnega koli razloga ta promocija ne steče, kot je načrtovano, vključno zaradi virusne okužbe računalnika, hroščev, nedovoljenih sprememb, nepooblaščenih posegov, prevare, tehničnih težav ali katerih koli drugih vzrokov, ki so izven nadzora MobiAppGames , in ki onemogočijo ali vplivajo na varno upravljanje, nepristranost ali poštenost oz. ustrezno upravljanje te promocije, si promotor po svoji presoji pridržuje pravico do izločitve iz tekmovanja vsakega posameznika, ki nedovoljeno spreminja postopek vnosa, ali pa preklicati, spremeniti, zaključiti ali odložiti Storitev.

10. Če iz kakršnega koli razloga, ki je izven nadzora MobiAppGames , nagrade ni mogoče predati, kot je bilo oglaševano v tekmovanju Zadenite paket KUPON, bo MobiAppGames priskrbel nadomestljiv predmet enake ali višje vrednosti. Vrednosti nagrad so priporočljive prodajne vrednosti, ki jih je posredoval dobavitelj, in veljajo v času tiska. Vse vrednosti nagrad so v slovenski valuti.

11. MobiAppGames ne odgovarja za morebitno izgubo ali kakršne koli poškodbe, ki so posledica le-te (vključno z, vendar ne omejeno na, neposredno ali posledično izgubo) ali za morebitne osebne poškodbe, ki bi nastale v povezavi s katero koli nagrado, razen za primere, ki se jih zakonsko ne da izključiti.

12. Direktorji, člani, partnerji, zaposleni, agenti in svetovalci sponzorja in njihovi ožji družinski člani v tekmovanju ne smejo sodelovati. MobiAppGames si pridržuje pravico, da brez razloga in po lastni presoji iz tekmovanja izloči sodelujoče, posebno v primeru, če ti ne ravnajo v skladu s temi pogoji. MobiAppGames v primeru, da je bil sodelujoči iz katerega koli razloga izključen iz sodelovanja, ne odgovarja.

13. Vsi vnosi so last MobiAppGames . Vsi zmagovalni vnosi bodo vneseni v podatkovno bazo. Sponzor bo lahko, razen če ni s strani prijavljenca pisno drugače zahtevano, uporabil nagrajenčeva imena, fotografije, naslove in telefonske številke za prihodnje promocijske, marketinške in reklamne namene v katerem koli mediju na svetu brez opozorila in brez provizije. V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 (osemnajst) let, je potrebno pisno soglasje zakonitega skrbnika.

14. Z vstopom v tekmovanje se strinjate, da boste v prihodnosti prejemali našo korespondenco. Vaše osebne podatke lahko uporabimo za obveščanje o naših storitvah in promocijah in za posredovanje informacij o programih, izdelkih, funkcijah ali storitvah, za katere sklepamo, da bi vas lahko zanimale, ali pa za druge namene, ki bodo občasno razkriti.

Če bi želeli prenehati prejemati obvestila, nam lahko pošljete e-pošto ali pa nas pokličete na telefonsko številko 016001850.

15. MobiAppGames in agencije ter podjetja, povezana s tem tekmovanjem, ne prevzemajo nobene odgovornosti za poškodbe nagrad, ki bi nastale med prevozom.

16. Izjavljate in strinjate se, da boste MobiAppGames zavarovali pred odgovornostjo ali škodo, ki je nastala zaradi MobiAppGames in/ali njegovih podružnic, direktorjev, zaposlenih ali agentov, ter pred morebitnimi zahtevki, stroški, zahtevami, davki, ki bi izhajali iz vstopa v tekmovanje Zadenite paket KUPON

17. MobiAppGames ni odgovoren za morebitno izgubo, zapoznele ali nerazumljive vnose v pospeševanju prodaje.

18. MobiAppGames si po lastni presoji pridržuje pravico do popravkov, sprememb ali dopolnitev teh pogojev ali njegovih delov brez predhodnega ali poznejšega obvestila. MobiAppGames ima kadar koli pravico do predčasnega zaključka te promocije. MobiAppGames ne odgovarja za morebitno izgubo ali kakršne koli poškodbe, ki bi bile posledica (vključno z, med drugim, neposredno ali posledično škodo) popravkov, sprememb ali dopolnitev teh pogojev ali predčasnega končanja te promocije, razen v primerih, ki se jih zakonsko ne da izključiti.

19. Za morebitna vprašanja ali pritožbe v zvezi s to promocijo se obrnite na:

MobiAppGames Corporation, Strovolou 77, Nicosia, 2018, Cyprus