Ehdot ja sopimus

Tervetuloa verkkosivustolle Yur Mobile Suomi osoitteessa www.mobiapp-games.com ("verkkosivusto"). Lue nämä Yleiset ehdot ja määräykset ("Ehdot") huolellisesti. Tämä asiakirja paikallisella kielellä on alkuperäisen englanninkielisen asiakirjan käännös ja tarjotaan käyttäjälle osana palvelua. Tilanteissa, joissa käännetyn ja alkuperäisen asiakirjan välillä on poikkeavuuksia sekä kaikissa riitatapauksissa jälkimmäinen on hallitseva. Käyttäjä ei voi peruuttaa tämän sopimuksen sisältämiä palveluita muulla kuin näissä ehdoissa kuvatuilla tavalla sen jälkeen, kun osa kyseisistä palveluista on toteutettu. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, tämän täytyy lopettaa tämän verkkosivuston käyttö mukaan lukien rekisteröityminen ja kaikki muut yritykset käyttää näiden ehtojen sisältämiä palveluita. Muussa tapauksessa käyttäjä hyväksyy näiden palveluiden käyttämisen tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Ehtoja täytyy ehkä ajoittain muuttaa ja kaikki tällaiset muutokset suoritetaan näiden ehtojen mukaisesti. Kaikki kyseiset muutokset ilmoitetaan tällä verkkosivustolla, jolla käyttäjää kehotetaan tämän vuoksi vierailemaan säännöllisesti.

1. Palveluiden kuvaus ja tyyppi

Yur Mobile Suomi ("Yhtiö","Me") on kehittänyt useita ladattavia mobiiliviihdepalveluita verkkokäyttöön ja langattomissa laitteissa käytettäviksi, esimerkiksi seuraavat, mutta niihin rajoittumatta, soittoääniä, pelejä, taustakuvia ja SMS-palveluita (yhteisesti‘Palvelut’) tiettyihin yhteensopiviin mobiililaitteisiin. Nämä palvelut tarjoaa  

Palvelut ovat käytettävissä näiden ehtojen mukaisesti. Palveluihin sisältyy tietojen, datan, tekstin, ohjelmistojen, musiikin, äänen, valokuvien, grafiikan, videoiden, viestimateriaalien tai muun materiaalin käyttö. Palveluiden tarkoitus ei ole tarjota vero-, kirjanpito- tai oikeudellista neuvontaa minkään turvauksen tai sijoituksen sopivuudesta tai kannattavuudesta. Sen tarkoitus ei ole myöskään tarjota terveyteen tai lääkärinhoitoon liittyviä neuvoja tai mitään muita henkilökohtaisia tai yksityisen luonteisia neuvoja. Palveluihin saattaa myös kuulua itsenäisten kolmannen osapuolien sisällön ja palveluiden käyttöoikeus. Käyttäjä saa luvan ladata tai muulla tavoin käyttää palveluita yhteensopivan matkapuhelimen tai muiden yhteensopivien laitteiden välityksellä asianmukaisen rekisteröitymisen ja maksun jälkeen. Yhtiö tarjoaa palveluitaan (a) jatkuvan tilausmallin kautta (b) krediittipalveluna, jossa tarjotaan joukko krediittejä tiettyyn määrään yksittäisiä latauksia uudistettavana (määräajoin) tilauksena sekä (c) kertaluontoisena (yksittäinen) ostopalveluna. Kaikki mallit eivät ehkä ole saatavilla kaikissa maissa. Lisätietoja eri maissa tarjottavista palveluista on löydettävissä verkkosivustolta. Ellei toisin nimenomaisesti mainita, palveluissa tai palveluihin liittyen esitettyjä tietoja ei voi pitää yhtiön antamana sitovana tarjouksena vaan kutsuna tilata palveluita. Yhtiöllä on oikeus tarjota palveluita parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta pyrkii varmistamaan, että palveluiden taso ei ole alhaisempi kuin päivänä, jolloin nämä ehdot lisättiin. Edellyttäen, että käyttäjällä on oikeus saada korvaus maksuista näiden ehtojen mukaisesti, yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tai lakkauttaa, väliaikaisesti tai pysyvästi, palvelut käyttäjälle. Jos yhtiö keskeyttää palvelut pysyvästi, se tiedottaa tästä käyttäjälle. 
 

2. Rekisteröityminen ja palveluiden yleinen käyttöoikeus

Näiden palveluiden tilaajan on oltava vähintään 18-vuotias. Jos käyttäjä ei ole matkapuhelin- tai internet-laskujen maksamisesta vastuussa oleva henkilö tai on alle 18-vuotias, tämän on hankittava laskun maksajan, vanhemman, huoltajan ja/tai työnantajan lupa ennen palveluiden tilaamista ja/tai niihin osallistumista. Tilaamalla ja/tai osallistumalla palveluiden käyttöön, käyttäjä (1) hyväksyy ja vahvistaa, että on tarvittaessa hankkinut laskun maksajan, vanhemman, huoltajan tai työnantajan luvan ja (2) myöntää, että hänellä on ollut mahdollisuus lukea ja hyväksyä ehdot ennen palveluiden käyttämistä. Jos käyttäjä ei hyväksy ehtoja, tämän ei tule käyttää palveluita. Tilatessaan ja/tai käyttäessään palveluita, käyttäjä myöntää ja vahvistaa, että on hyväksynyt nämä ehdot ja noudattaa niitä tilanteeseensa sovellettavien ehtojen mukaisesti edellä kuvatulla tavalla. Käyttäjä hyväksyy, että kukin kyseisiä palveluita pyytänyt henkilö on hänen edustajansa, jolla on täysi valtuutus puolestasi kyseisiin palveluihin. Ellei toisin nimenomaisesti mainita, kaikkiin nykyisiä palveluita lisääviin tai parantaviin uusiin tai täydentäviin ominaisuuksiin, mukaan lukien uusien palveluiden lanseeraus, sovelletaan näitä ehtoja. 
 

3. Rekisteröintivelvollisuus; henkilötiedot

Yhtiö voi rekisteröidä pyynnöstä käyttäjäksi ja antaa palveluiden käyttöoikeuden myöntämällä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisen salasanan ja tilin luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Yhtiö voi joutua muuttamaan käyttäjätunnuksia tiettyihin palvelu osiin ja pidättää oikeuden tehdä niin (käyttäjälle ilmoitetaan, jos tämä on tarpeen). Palvelun turvallisen käytön sekä soveltuvien maksujen maksamisen takaamiseksi käyttäjä takaa, että rekisteröintilomakkeella ilmoitetut henkilökohtaiset tiedot (jäljempänä "henkilötiedot") ovat oikeat ja täydelliset. Jos yhtiö, oman harkintansa perusteella uskoo, että henkilötiedot eivät ole oikeita tai kattavia, yhtiöllä on oikeus keskeyttää tai lopettaa käyttäjän tili ja pidättää sekä nykyinen ja tuleva palvelun tai jonkin sen osan käyttö. Käyttäjä on vastuussa kaikkien salasanojen ja/tai tilien salassa pitämisestä, jotka hän on saanut yhtiöltä. Hän on myös täysin vastuussa kaikista toimista, joissa käytetään käyttäjän salasanaa tai tiliä. Käyttäjä sitoutuu ottamaan yhteyttä yhtiöön, jos hän huomaa tai epäilee, että on käyttäjän salasanaa tai tiliä on käytetty luvatta tai että henkilötietojen tietoturva ei enää ole taattu jostain muusta syystä. Yhtiö ei voi eikä ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä ei noudata tämän osan ehtoja. Yhtiö voi tarjota käyttäjälle joidenkin palveluiden käyttöoikeuden ilman rekisteröitymistä, kuten kirjautuminen matkapuhelimen kautta palveluihin. Jokaisessa tällaisessa tapauksessa käyttäjän tunnistaminen perustuu keinoihin, jotka yhtiö katsoo sopiviksi, kuten käyttäjän matkapuhelinnumero. Hyväksyt, että tällaisia tietoja voidaan kerätä ja luovuttaa yhtiölle ja käyttää näiden ehtojen osan "Tietosuoja ja tietojen käsittely" mukaisesti. 
 

4. Jatkuvan tilauspalvelun käyttö

Jatkuva tilaus alkaa, kun yhtiö on käyttäjän pyynnöstä tarjonnut palveluiden käyttöoikeuden. Palvelun käyttöoikeus voidaan tarjota toimittamalla käyttäjälle informatiivisia tai viihdepalveluita (esim. toimittamalla tekstiviestejä (kuten vitsejä, triviaa, tietokilpailukysymyksiä) tai ladattavaa sisältöä (kuten taustakuva, soittoääni tai mobiilipeli)), tarjoamalla muutoin palvelun käyttöoikeuden (esim. käyttäjän matkapuhelinnumeroon) tai mahdollistamalla palvelun lataamisen (esim. toimittamalla WAP Push -linkin tai linkin tekstiviestinä ladattavaksi tai muuten yhtiön verkkosivuston palveluiden kautta). Kaikki tilaussopimukset jäävät voimaan, kunnes ne irtisanotaan ja/tai perutaan käyttäjän tai yhtiön toimesta tässä määritettyjen ehtojen mukaisesti. Yhtiön ja itsenäisten kolmansien osapuolten palvelusopimukset, jotka ovat saatavilla palveluiden kautta, alkavat, kun yhtiö tai kolmas osapuoli on hyväksynyt käyttäjän tilauksen tai tarjonnut käyttäjälle palvelut tilauksen mukaisesti. Kaikki tilaussopimukset jäävät voimaan, kunnes ne irtisanotaan ja/tai perutaan käyttäjän tai yhtiön toimesta tässä määritettyjen ehtojen mukaisesti. 
 

5. Krediittipalvelun käyttö

tarjotaan joukko krediittejä tiettyyn määrään yksittäisiä latauksia uudistettavana tilauksena. Krediittipalvelun on jatkuva tilaus ja alkaa, kun yhtiö on toimittanut käyttäjälle tietyn määrän krediittejä. Sovellettavista maksuista ja krediiteistä tiedotetaan käyttäjälle verkkosivustolla ja palveluiden kautta. Krediittipalvelussa käyttäjälle annetaan määrätty määrä krediittejä, jotka oikeuttavat saatavilla olevien ladattavien tiedostojen lataamiseen, vastaanottamiseen ja/tai käyttämiseen. Tilausjakso riippuu käyttäjän maassa tarjottavan tilaussopimuksen tyypistä. Tilaussopimus ja tilausjakso uusitaan jokaisella jaksolla soveltuvasti. Uusi tilausmaksu erääntyy maksettavaksi uudella tilauskaudella. Kaikki tilaussopimukset jäävät voimaan, kunnes ne irtisanotaan ja/tai perutaan käyttäjän tai yhtiön toimesta tässä määritettyjen ehtojen mukaisesti. Tilaussopimuksen solmimisen jälkeen ja sovellettavan tilausmaksun maksamisen yhteydessä yhtiö siirtää tietyn määrän krediittejä käyttäjän tilille. Määräaikainen tilausmaksu erääntyy maksettavaksi kunakin kautena, jona käyttäjän tilaussopimus on voimassa riippumatta siitä, onko käyttäjä ladannut mitään erityisiä palveluita tilausjakson aikana; määräaikaista tilausmaksua pidetään määräaikaisena oikeutena ladata, vastaanottaa ja/tai käyttää ladattavia palveluita. Latauskrediittien määrä vähenee vain todellisten palvelujen latauksen perusteella. Krediittejä ei voi lunastaa käteiseksi. Ne eivät ole siirrettäviä ja riippuvat tilaamasi tilaussopimukseen tyypistä. Jos käyttäjä ei ole käyttänyt/lunastanut kaikkia krediittejä tilausjakson aikana, käyttämättömät krediitit (a) siirretään seuraavalle tilausjaksolle ja pysyvät käyttäjän tilillä, kunnes ne käytetään/lunastetaan tai kunnes käyttäjän tilaussopimus päättyy tai irtisanotaan tai, jos aikaisemmin, (b) ne vanhenevat 90 päivässä. Krediittejä voidaan käyttää vain yhtiön tarjoamien palveluiden lataamiseen. 
 

6. Kertaluontoisen (yksittäisen) ostopalvelun käyttö

Kertaluontoinen (yksittäinen) ostopalvelu tarkoittaa, että käyttäjä voi ostaa haluamansa kertaluontoisen palvelun. Mahdollisuus ladata, vastaanottaa ja/tai käyttää palveluja tarjotaan kiinteällä maksulla verkkosivustolla tai muuten kuvatulla tavalla. Palvelu ei sisällä tilausmaksuja eikä toistuvia maksuja. 
 

7. Veloitukset

Palveluiden maksut ovat yhtiön verkkosivustolla (esim. kohdassa "F.A.Q."). Määräaikainen maksu peritään jokaisesta tilausjaksosta, jolloin sopimus on voimassa. Käyttäjä maksaa yhtiölle palveluista ja niiden käytöstä käyttäjän tilauksen tekemisen aikana voimassa olleen hinnaston mukaisesti. Ellei toisin mainita, maksut laskutetaan käyttäjän matkapuhelinlaskun yhteydessä tai vähennetään käyttäjän saldosta. Palveluiden käyttöön liittyvät muut verot ja matkapuhelinoperaattorin erilliset tekstiviesti-/WAP-/GPRS-/UMTS-/yhteysnopeusmaksut ovat mahdollisia. Soveltuvin osin maksut voidaan maksaa myös krediitillä, luottokortilla, pankkisiirrolla tai käyttäjätilin kautta. Eri maksutavat määriteltiin aikana käyttäjän valitsemien palveluiden tilausprosessin aikana. Yhtiö voi myös laskuttaa käyttäjältä sellaisten kolmansien osapuolien maksut, joiden palvelut ovat käytettävissä sen palveluiden kautta, jos tästä on sovittu kyseisen kolmannen osapuolen kanssa. Kyseiset maksut täytyy laskuttaa tällaisten kolmansien osapuolien maksujen mukaisesti. Kaikki maksut, mukaan lukien nykyisten tilaussopimusten maksut, saattavat muuttua yhtiön ennakkoilmoituksella. Yhtiö toimittaa tällaisesta muutoksesta ilmoituksen kohtuullisessa ajassa. Mikäli käyttäjä ei hyväksy uusia maksuja (joita sovelletaan vain takautuvasti), käyttäjä voi peruuttaa käyttäjän tilauksen ja/tai tilin päättymään välittömästi. 
 

8. Käyttäjän vastuu

Jotta palvelua voi käyttää, käyttäjällä täytyy olla matkaviestinnän tilaus osallistuvan matkapuhelinoperaattorin kanssa tai muutoin olla (mobiili) sellaisen viestintäverkon käyttöoikeus, jonka kautta yhtiö samoin kuin muut matkapuhelinoperaattorit tarjoavat saataville palvelut, joita tarvitaan sisällön lataamiseen ja/tai tekstiviestien vastaanottamiseen. Käyttäjän täytyy maksaa (langattoman palvelun tarjoaja) kaikki tällaisen käyttöoikeuden palvelumaksut. Käyttäjällä täytyy olla matkapuhelimessa asennettuna toimiva internetyhteys (esim. WAP, GPRS, UMTS). Käyttäjän matkapuhelin täytyy pystyä vastaanottamaan tekstiviestejä, soittoääniä, mobiilipelejä, video- ja/tai värigrafiikkaa. Lisäksi käyttäjän matkapuhelimessa täytyy olla internetin käyttömahdollisuus soittoäänien, mobiilipelien, videoiden, värigrafiikan tai muiden ladattavien palveluiden lataamista varten. Yhtiö ei anna palautuksia, jos käyttäjä lataa tai yrittää ladata palveluita yhteensopimattomiin puhelimiin tai langattomien palveluntarjoajia tai jos käyttäjän matkapuhelimessa ei ole internetiä käytössä. Ohjeet löytyvät langattoman palvelun tarjoajan verkkosivustolta tai käyttäjän matkapuhelimen valmistajan verkkosivustolta. Lisäksi käyttäjällä on oltava kaikki laitteet ja ohjelmistot, jotka tarvitaan palveluihin kytkemiseen. Käyttäjä on vastuussa siitä, että laitteet ja/tai ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse yhtiön toimintoja. Yhtiöllä on oikeus katkaista välittömästi palvelu kaikista laitteista tai ohjelmistoista, jotka aiheuttavat häiriötä ja välittömästi purkaa tämän sopimus. Palvelut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön eikä niitä saa luovuttaa tai siirtää toiselle matkapuhelinnumerolle, henkilölle tai yhteisölle, eikä käyttäjä antaa toiselle henkilölle tai yhteisölle käyttäjän palvelun käyttöoikeutta suoraan tai välillisesti. Kaikenlainen menettely tai toiminta, jonka yhtiö uskoo rajoittavan tai estävän muita käyttäjiä käyttämästä tai nauttimasta palvelusta, ei sallita. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palveluja vain laillisiin tarkoituksiin. 
 

9. Immateriaalioikeudet

Ellei tässä ole toisin ilmoitettu, kaikki mihinkään immateriaalioikeuksiin, oikeuksiin tai muihin oikeuksiin liittyvät oikeudet ja edut, jotka liittyvät palvelujen yhteydessä käytettävän, kehitettävän, sen käsittävän, siihen sisältyvän tai sen yhteydessä harjoitettavan aineettoman omaisuuden (”Yhtiön immateriaalioikeudet") omistaa yhtiö tai sen lisenssinhaltijat. Käyttäjä suostuu olemaan esittämättä mitään vaateita tällaisen yhtiön immateriaalioikeuksiin liittyviin etuihin tai omistukseen. Yhtiö täten myöntää ja käyttäjä täten hyväksyy, henkilökohtaisen, rajoitetun, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan ja ei-luovutettavan lisenssin ja luvan ladata ja käyttää palveluja yhteensopivassa mobiililaitteessa vain käyttäjän omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjä hyväksyy lisäksi, että käyttäjä ei voi muuttaa, vuokrata, vuokrata toisille, antaa lainaksi, liisata, ottaa lainaksi, myydä, jaella tai luoda palveluja ja/tai yhtiön immateriaalioikeuksia paitsi tapauksessa, jossa yhtiö on antanut käyttäjälle nimenomaisen kirjallisen luvan. Käyttäjä hyväksyy, että mitään yhtiön immateriaalioikeuksien omistusoikeutta ei siirretä käyttäjälle, ja että käyttäjä ei saa mitään oikeuksia, suoria tai epäsuoria takuita palveluihin, muihin kuin näissä ehdoissa nimenomaisesti myönnettävät oikeudet. Käyttäjä hyväksyy, että kaikki tavaramerkit, jotka esiintyvät palveluissa, kuuluvat yhtiölle tai kyseisten merkkejä vastaaville omistajille, ja niitä suojaavat kotimaiset ja kansainväliset tavaramerkki- ja tekijänoikeuslait. Kaikkien palveluissa esiintyvien tavaramerkkien käyttö ilman nimenomaista kirjallista yhtiön tai merkin omistajan asianmukaista lupaa ehdottomasti kielletty. Yur Mobile Suomi' on yhtiön tavaramerkki. Palvelut voidaan ladata vain kerran eikä niitä saa siirtää, myydä, jakaa, näyttää, esittää, kopioida, muokata tai käyttää millään tavalla, kokonaan tai osittain, muuten kuin näissä ehdoissa esitetyllä tavalla. Käyttäjä takaa, että ainoastaan hän käyttää yhtiön tarjoamaa käyttöliittymää palvelujen käyttämiseen. Käyttäjä hyväksyy, että oikeudenhaltijat, joiden ovat antaneet yhtiölle luvan käyttää musiikillista ja muuta sisältöä palveluissa käytettäväksi, ymmärretään tässä mielessä kuuluvan tämän sopimus suojauksen piiriin, ja että ne ovat itse valtuuttaneet tämän sopimuksen ehtojen toteuttamisen siltä osalta, jotka liittyvät suoraan niiden sisältöön. Käyttäjä tietää, että musiikkikappaleiden käyttö on jäljempänä esitettyjen käyttöehtojen alainen. Käyttäjä ei saa sallia kolmannen osapuolen kopioivan, muokkaavan, uudelleentuottavan, siirtävän tai muulla tavoin käyttävän musiikkikappaletta, joita käyttäjä käyttää tai vastaanottaa, tekijänoikeuden sallimien rajojen ulkopuolella. Käyttäjällä on velvollisuus tiedottaa välittömästi yhtiölle tällaisesta ei-luvallisesta käytöstä. Yhtiö ja/tai sen edustajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty käyttäjälle tällä sopimuksella. 
 

10. Kolmansien osapuolien palveluja koskevat sopimukset/liiketoiminnot mainostajien ja/tai sponsoreiden kanssa

Palvelut voivat sisältää myös itsenäisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöoikeuden joko suoraan tai linkkien kautta tällaisten kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Aina kun kohtuullisin keinoin on mahdollista, yhtiö osoittaa palvelut kolmannen osapuolen sisältönä. Vaikka palvelut voivat olla yhtiön kanssa yhdessä brändättyjä ja sen vuoksi sisältää myös yhtiön tavaramerkkejä, kolmannen osapuolen palveluita koskevat sopimukset tehdään suoraan käyttäjän ja kolmannen osapuolen välillä. Yhtiö voi käyttää myös mainostajia palvelukustannusten kattamiseksi. Ehtona näiden palvelujen käytölle on, että käyttäjä suostuu siihen, että yhtiö voi julkaista mainoksia ja muita kampanjoita verkkosivustolla ja toimittaa mainoksia ja kampanjoita palveluihin liittyen. Käyttäjä hyväksyy myös, että et yritä estää tai muuten häiritä tällaisia mainoksia tai kampanjoita. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli mainoksien lähettämistä tekstiviestillä ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta, joten edellä mainittua ei ehkä sovelleta. Yhtiö ei jaa käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta. Mainosten ja kampanjoiden sisällyttäminen yhtiön verkkosivustolle tai palveluihin ei muodosta mitään yhtiön antamaa vahvistusta kyseiselle sisällölle, tuotteelle, palvelulle tai yritykselle. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että kaikki mainokset tai kampanjat ovat sopivia sen käyttäjille. Käyttäjä on oikeus milloin tahansa pyytää yhtiötä olemaan yhteydessä tähän suoramarkkinoinnin keinoin. Yhtiö ei ole osapuolena tai millään tavalla vastuussa mistään kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista sellaisia tai mistään sisällöstä tai tiedoista, jotka esitetään minkään kolmansien osapuolten palvelujen yhteydessä. 
 

11. Tietosuoja ja tietojen käsittely

Käyttäjä hyväksyy, että yhtiö kerää ja käsittelee henkilötietoja (eli tietoja, joita voidaan käyttää yhteydenpidossa käyttäjään tai jotka käyttäjä toimittaa yhtiölle, kuten koko nimi, postiosoite, sukupuoli, ikä, mielipiteet, arviot, tietämys, puhelinnumero tai sähköpostiosoite), taloudellisia tietoja (kuten luottokorttinumero, pankkiyhteystiedot tai salasanoja) tai demografisia ja käyttäjätietoja "(kuten tietoja, jotka käyttäjä antaa tai yhtiö kerää, ja jotka eivät ole henkilökohtaisia tai taloudellisia, mutta välttämättömiä palvelujen asianmukaisen toiminnan ja laskutuksen kannalta, kuten päivämäärät ja käyttäjän palvelujen alku ja loppu sekä käytön laajuus), jollei muualla tässä kappaleessa toisin mainita, tämän verkkosivuston ylläpitämiseksi (jäljempänä ”henkilötiedot") ja näiden yleisten sopimusehtojen osana olevassa tietosuojalausunnossa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Yhtiö arvostaa suuresti käyttäjiensä yksityisyyttä, mutta voi kuitenkin antaa käyttäjän henkilötietoja tämän langattoman palvelun tarjoajalle tai yhdyskäytäväpalvelun tarjoajalle varmistaakseen maksujen keräämisen. Lisäksi yhtiö voi antaa käyttäjän henkilötietoja valtion virastojen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, tuomioistuimille ja yleisen syyttäjän toimistoille oikeudenkäyntiä varten ja rikosten ehkäisyä varten. Yhtiön keräämiä henkilötietoja voidaan säilyttää ja käsitellä Alankomaissa tai muussa maassa, joissa yhtiöllä tai sen edustajilla on toimipaikkoja. Palveluja käyttämällä käyttäjä suostuu tällaiseen henkilötietojen siirtoon käyttäjän maan ulkopuolella. Käyttäjän henkilötiedot poistetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua käyttäjän tilauksen päättymisestä. Yhtiö voi säilyttää käyttäjän henkilötiedot tätä päivämäärää pidemmälle, jos se on lain tai sopimuksen vaatimaa. Yhtiö ylläpitää sovellettavien lakien mukaisia menettelytapoja yksilöille saadakseen pääsyn näiden henkilötietoihin ja tarvittaessa ja pyydettäessä, korjaa tai poistaa näiden henkilötietoja. 
 

12. Takuun ja vastuunrajoituksen vastuuvapauslauseke

Yhtiö, sen johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, toimittajat ja edustajat (”Hankinnan osapuolet") irtisanoutuvat kaikesta vastuusta palveluiden käytöstä aiheutuneeseen vahinkoon liittyen. Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy, että palvelut tarjotaan ”sellaisenaan" ja ”kuten saatavana" ilman mitään takuita. Hankinnan osapuolet nimenomaisesti kieltäytyvät lain sallimassa laajuudessa kaikista takuista, joko nimenomaisista, epäsuorista tai lakisääteisiä tai muista palveluihin liittyvistä, mukaan lukien, rajoituksetta, takuut omistusoikeudesta, kaupallista hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sekä omistusoikeuden loukkaamattomuudesta. Hankinnan osapuolet kiistävät kaikki palveluiden takuut koskien turvallisuutta, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja suorituskykyä. Hankinnan osapuolet eivät takaa, että palvelut täyttävät käyttäjän vaatimukset tai että palveluiden toiminta on keskeytymätöntä ja virheetöntä. Mitkään neuvot tai tiedot, joko suulliset tai kirjalliset, jotka käyttäjä on saanut yhtiöltä palveluiden välityksellä, eivät luo mitään takuuta, jota ei ole tässä nimenomaisesti mainittu. Käyttäjä ei voi vedota tällaisiin tietoihin tai neuvoihin. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että palveluiden sisällön, ohjelmiston ja verkkosivustojen lataaminen tapahtuu käyttäjän oman harkinnan mukaan. Käyttäjä on yksin vastuussa mistään käyttäjän tietokonejärjestelmän tai matkapuhelimen vaurioista tai tietojen menetyksestä, jotka aiheutuvat palvelujen käytöstä. Paitsi lainkäyttöalueilla, joissa määräykset on rajoitettu, käyttäjä sopii, että yhtiön koko vastuu käyttäjälle tai kolmannelle henkilölle, ja käyttäjän tai kolmannen henkilön yksinomaiseksi korvaukseksi oikeudellisesti, omaan pääomaan tai muutoin, palveluiden osalta tarjotaan tässä sopimuksessa ja/tai tämän sopimuksen rikkomukset on yksinomaan rajoitettu määrään, jonka käyttäjä maksoi kyseisistä palveluista tämän sopimuksen aikana. Paitsi lainkäyttöalueilla, joissa määräykset ovat rajoitettuja, tarjoavat osapuolet eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, esimerkillisistä, rankaistavista, kolmannen osapuolen tai välillisistä (mukaan lukien vahingot liikevoiton menetyksistä, liiketoiminnan keskeytymisestä, liiketoiminnan tietojen vastaavien menetyksestä), jotka johtuvat käyttäjän käytöstä, väärinkäytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää palvelujen sisältöä, ohjelmistoja ja verkkosivustoa, vaikka yhtiötä olisi varoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta, siltä osin kuin maa ei salli tässä esitettyjen vastuunrajoitusten poissulkemista tai rajoittamista, yhtiön vastuu rajoittuu tällaisen maan lain sallimiin rajoihin. 
 

13. Vahingonkorvaus

Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja pitämään yhtiötä ja sen emoyhtiöitä, jäseniä, tytäryhtiöitä, kumppaneita, palveluntarjoajia, sopimusosapuolia, edustajia, lisenssien myöntäjiä, virkailijoita, johtajia, osakkeenomistajia ja työntekijöitä, syyttömien menetyksiä, vastuita, vaatimuksia, oikeusjuttuja tai kysyntää, mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot, jotka mikä tahansa kolmas osapuoli aiheuttaa tai jotka syntyvät () palvelun käytön yhteydessä, ja (b) käyttäjän tai käyttäjän esitysten ja näissä ehdoissa esitettyjen esitysten tai takuiden rikkomuksesta. Käyttäjä maksaa kaikki kustannukset, vahingot ja kulut, mukaan lukien ja rajoituksetta, kohtuulliset asianajokulut ja kulut, jotka yhtiö aiheuttaa tällaisen kanteen, oikeudenkäyntien, toimien, vaatimusten tai muiden menettelyiden yhteydessä. 
 

14. Palveluiden irtisanominen ja peruuttaminen; oikeus peruuttaa

Voit peruuttaa palvelujen tilauksen tekstiviestinä STOP ja173930 tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen [email protected] Ensimmäisessä tilanteessa irtisanominen tulee voimaan heti, kun irtisanomispyyntö vastaanotetaan. Jälkimmäisessä tapauksessa peruutus astuu voimaan 48 tunnin kuluttua lopetuspyynnön vastaanottamisesta. Jos käyttäjällä on useita tilauksia, "STOP" peruuttaa kaikki aktiiviset tilaukset. Maksut saattaa edelleen näkyä käyttäjän langattoman palvelu toimittajan laskussa seuraavana kuukautena, koska laskutus tapahtuu takautuvasti.  

Käyttäjä hyväksyy, että yhtiö voi yksinomaisen harkintansa mukaan milloin tahansa lopettaa käyttäjän palvelut ja poistaa ja hävittää sisältöjä, kuten palveluita, (1) jos yhtiö uskoo, että käyttäjä on rikkonut tai toiminut näiden ehtojen vastaisesti; (2) käyttäjä ei maksa maksuja operaattorin matkapuhelinliittymän tilauksessa mainitun mukaisesti, (3) yhtiötä on nimenomaisesti pyytänyt tekemään niin operaattorin toimesta tai (4) mikä tahansa laki, asetus, direktiivi tai valtion toiminta tekee kaikki tai osan palveluista laittomaksi tai epäkäytännölliseksi. Käyttäjä hyväksyy, että yhtiö ei ole velvollinen käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään palveluiden käyttöoikeuden päättymisestä. Jos käyttäjä peruuttaa tilin tai tilauksen jostain syystä, yhtiö ei palauta mitään käyttäjän maksamia maksuja, paitsi sellaisia, jotka on nimenomaisesti säädetty näissä ehdoissa. 

Euroopan unionin ja muutaman muun maan asiakkailla voi olla myös lakisääteinen oikeus peruuttaa sopimus seitsemän työpäivän kuluessa päivästä, jona sopimus astui voimaan (!Varoaika’). Yhtiö on säätänyt käyttäjän varoajaksi neljätoista työpäivää edellyttäen kuitenkin, että käyttäjän peruutusoikeus päättyy välittömästi, jos palvelun käyttöoikeus on toimitettu käyttäjälle ennen varoajan loppumista. Käyttäjä voi peruuttaa sopimuksen varoaikana lähettämällä lopetusilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Ilmoituksesta täytyy käydä selkeästi ilmi käyttäjän nimi, osoite ja puhelinnumero. Ilmoituksessa täytyy olla varoajan sisällä leimattu postileima.
 

15. Sekalaiset ehdot

Kun käyttäjä käyttää palveluja tai lähettää yhtiölle tekstiviestejä, sähköposteja tai muita viestejä, käyttäjä kommunikoi yhtiön kanssa sähköisesti ja suostu vastaanottamaan yhteydenottoja yhtiöltä sähköisesti. Käyttäjä hyväksyy, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, tiedot ja muu viestintä, jonka yhtiö tarjoaa käyttäjälle sähköisesti, täyttää kaikki oikeudelliset tai sopimukselliset vaatimukset, jotka kyseisenlainen viestintä sisältäisi kirjallisessa muodossa. Lukuun ottamatta osassa ”Palveluiden irtisanominen ja peruuttaminen; oikeus peruuttaa” postitse lähetettyjen viestin katsotaan saapuneen perille seitsemän päivän kuluttua seuraavasta viikonpäivästä, jolloin ne lähetettiin.  

Kohdistus Käyttäjä ei voi luovuttaa tai siirtää millään muulla tavalla sopimusta tai käyttäjän sopimukseen perustuvia oikeuksia. Yhtiöllä on oikeus siirtää tämä sopimus ja kaikki siihen perustuvat saatavat kolmannelle osapuolelle perustuen käyttäjän kolmannelta osapuolelta saamaan kirjalliseen ilmoitukseen edellyttäen, että toimeksianto on tehty sellaisin ehdoin, että se ei ole epäedullisempi käyttäjälle kuin näissä ehdoissa on säädetty.  

Ehtojen muuttaminen Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että yhtiö voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Tällaiset muutokset astuvat voimaan heti, kun muutokset on julkaistu verkkosivustolla. Palveluiden käyttö tällaisen ilmoituksen jälkeen muodostaa käyttäjän hyväksynnän kyseisille muutoksille.  

Muut ehdot, koko sopimus Nämä ehdot koskevat lisäksi palveluihin sovellettavia yhtiön ja kolmannen osapuolen ehtoja ja määräyksiä, jotka saatetaan julkaista tällaisten palveluiden yhteydessä (”Erikoisehdot"). Jos ehtojen ja tällaisten erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan jälkimmäisiä. Nämä ehdot ja mahdolliset muut ehdot tai asiakirjat, joihin tässä viitataan, edustavat käyttäjän koko sopimusta yhtiön kanssa käyttäjän palvelujen käyttöön liittyen. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että ellei tässä nimenomaisesti ole mainittu, tämä sopimus ei anna mitään oikeuksia tai korvauksia kenellekään muulle kuin tämän sopimuksen osapuolille.  

Irrottaminen. Jos jokin tämän sopimuksen osa katsotaan pätemättömäksi tai mahdottomaksi, kyseinen osa on tulkittava soveltuvan lain mukaan niin suuressa määrin kuin mahdollista, osapuolten alkuperäiset aikomukset ja muut osat pysyvät täysin voimassa.  

Vastuuvapauslauseke Jos yhtiö ei ryhdy mihinkään tämän sopimuksen mukaisiin tai muunlaisiin vaatimuksiin tai puolustuksiin, tätä ei pidetä kyseisestä vaatimuksesta tai puolustuksesta luopumisena. Näissä ehdoissa käytetyt otsikot on tarkoitettu vain käytön helpottamiseksi, eikä niillä ole vaikutusta tulkintaan tai ehtojen oikeudelliseen täytäntöönpanokelpoisuuteen.  

Säilyminen Mikäli tämä sopimus päättyy tässä määrätyllä tavalla, näiden ehtojen sellaiset osat, joiden on tarkoitettu säilyvän, säilyvät kyseisenlaisen erääntymisen tai irtisanomisen jälkeen.  

Sovellettava laki ja toimivalta Tähän sopimukseen ja käyttäjän verkkosivuston ja palvelujen käyttöön sovelletaan ja tulkitaan sen maan lakien mukaisesti, jossa palvelut tarjotaan. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen tavarakaupan sopimuksia koskevista säännöistä sanoudutaan nimenomaisesti irti.